Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1603/UBND-TH5 19/03/2021 V/v thực hiện quy định số lượng cấp phó tại các đơn vị sự nghiệp công lập UBND tỉnh Quảng Ninh
1603_signed.pdf
27/UBND-NLN3 06/01/2021 V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống rét trên cây trồng và triển khai sản xuất vụ Xuân 2021 UBND tỉnh Quảng Ninh
27_signed.pdf
207/BC-UBND 02/10/2020 Báo cáo Tổng kết Đề án phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013 - 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
207_signed.pdf
172/KH-UBND 01/10/2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 - 2030 UBND tỉnh Quảng Ninh
172_signed_signed.pdf
651/BC-HĐND 23/09/2020 Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIII Nhờ Văn thư các đơn vị gửi tới TV ban KTNS theo DS gửi kèm HĐND tỉnh Quảng Ninh
651. BCHDND_signed.pdf
197/BC-UBND 23/09/2020 BC Tình hình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 UBND tỉnh Quảng Ninh
197_signed.pdf
588/VP 07/09/2020 TB Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính và Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp trực thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, HĐND và UBND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
588_signed.pdf
563/VP 31/08/2020 QĐ v/v điều chỉnh phân công công việc giữa Chánh Văn phòng và các Phó Chủ tịch Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
563_signed.pdf
574/BC-HĐND 28/08/2020 Báo cáo kết quả công tác tháng 8/2020, dự kiến nội dung công tác tháng 9/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (Nhờ Văn thư các đơn vị gửi đến TV ban KTNS theo DS gửi kèm) HĐND tỉnh Quảng Ninh
574. BCHDND_signed.pdf
5914/UBND-DL1 28/08/2020 V/v triển khai công tác trang trí khánh tiết phục vụ Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV UBND tỉnh Quảng Ninh
5914_signed.pdf
  • 1 - 10
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 706
Đã truy cập: 983773