Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
207/BC-UBND 02/10/2020 Báo cáo Tổng kết Đề án phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013 - 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
207_signed.pdf
172/KH-UBND 01/10/2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 - 2030 UBND tỉnh Quảng Ninh
172_signed_signed.pdf
651/BC-HĐND 23/09/2020 Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIII Nhờ Văn thư các đơn vị gửi tới TV ban KTNS theo DS gửi kèm HĐND tỉnh Quảng Ninh
651. BCHDND_signed.pdf
197/BC-UBND 23/09/2020 BC Tình hình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 UBND tỉnh Quảng Ninh
197_signed.pdf
588/VP 07/09/2020 TB Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính và Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp trực thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, HĐND và UBND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
588_signed.pdf
563/VP 31/08/2020 QĐ v/v điều chỉnh phân công công việc giữa Chánh Văn phòng và các Phó Chủ tịch Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
563_signed.pdf
574/BC-HĐND 28/08/2020 Báo cáo kết quả công tác tháng 8/2020, dự kiến nội dung công tác tháng 9/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (Nhờ Văn thư các đơn vị gửi đến TV ban KTNS theo DS gửi kèm) HĐND tỉnh Quảng Ninh
574. BCHDND_signed.pdf
5914/UBND-DL1 28/08/2020 V/v triển khai công tác trang trí khánh tiết phục vụ Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV UBND tỉnh Quảng Ninh
5914_signed.pdf
184/BC-UBND 27/08/2020 BC Kết quả thực hiện việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài UBND tỉnh Quảng Ninh
184_signed.pdf
561/BC-HĐND 26/08/2020 Báo cáo kết quả công tác tháng 8/2020, dự kiến chương trình công tác tháng 9/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh HĐND tỉnh Quảng Ninh
561. HDND_signed.pdf
174/BC-UBND 18/08/2020 Về tình hình mưa kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến 5h00 ngày 18/8/2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
174_signed.pdf
175/BC-UBND 18/08/2020 BC việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh QN, giai đoạn 2011 - 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
175_signed.pdf
169/BC-UBND 14/08/2020 BC Tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch Tư pháp UBND tỉnh Quảng Ninh
169_signed.pdf
513/KH-HĐND 10/08/2020 Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh HĐND tỉnh Quảng Ninh
513. KHHDND_signed.pdf
5256/UBND-TH2 03/08/2020 V/v đôn đốc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tháng 7/2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
5256_signed.pdf
2695/QĐ-UBND 03/08/2020 V/v phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
2695_signed.pdf
126/TB-UBND 30/07/2020 Kết luận của UBND tỉnh tại Phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh về nội dung triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới UBND tỉnh Quảng Ninh
126_signed.pdf
479/BC-HĐND 29/07/2020 Báo cáo kết quả công tác tháng 7/2020, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh HĐND tỉnh Quảng Ninh
479. BCHDND_signed.pdf
DS TÔ TRƯỞNG 13 TỔ.doc
5108/UBND-XD6 28/07/2020 V/v đôn đốc rà soát chi tiêu kinh tế - xã hội phục vụ vận hành Hệ thống thông tin báo cáo thuộc Trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5108_signed.pdf
5117/UBND-GD 28/07/2020 V/v xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
5117_signed.pdf
472/BC-HĐND 28/07/2020 Báo cáo kết quả công tác tháng 7/2020, dự kiến chương trình công tác tháng 8/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh HĐND tỉnh Quảng Ninh
472. BCHDND_signed.pdf
470/BC-HĐND 27/07/2020 Báo cáo kết quả công tác tháng 7/2020, dự kiến nội dung công tác tháng 8/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
470. HDND_signed.pdf
5060.1/UBND-DL1 26/07/2020 Hỏa tốc: V.v triển khai một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 UBND tỉnh Quảng Ninh
5060_signed.pdf
5022/UBND-DL1 24/07/2020 V/v triển khai thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và Vietnam Airlines UBND tỉnh Quảng Ninh
5022_signed.pdf
4869/UBND-XD6 20/07/2020 Triển khai xây dựng trường học thông minh tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ UBND tỉnh Quảng Ninh
4875/UBND-TH4 20/07/2020 V/v triển khai Nghị quyết Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6/2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
4875_signed.pdf
4877/UBND-XD5 20/07/2020 V/v chính sách hỗ trợ việc chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
4877_signed.pdf
118/TB-UBND 20/07/2020 TB Kết luận của đ/c Bùi Văn Khắng, PCT UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện Thông báo số 94/TB-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh về tiến độ đầu tư xây dựng và xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 05 dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN trên địa bàn thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
118_signed.pdf
121/TB-UBND 20/07/2020 TB v/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND tỉnh Quảng Ninh
121_signed.pdf
139.1/BC-UBND 18/07/2020 BC Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 (gửi lại do sửa trang 1) UBND tỉnh Quảng Ninh
139_001_signed.pdf
137/BC-UBND 16/07/2020 BC sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
137_signed.pdf
4810/UBND-GT1 16/07/2020 V/v chủ trương triển khai đầu tư xây dựng một số công trình giao thông trên địa bàn thành phố Cẩm Phả UBND tỉnh Quảng Ninh
4810_signed.pdf
126/KH-UBND 16/07/2020 KH Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản UBND tỉnh Quảng Ninh
126_signed.pdf
127/KH-UBND 16/07/2020 KH Tổ chức cuộc thi "Tuyến đường thôn kiểu mẫu tiêu biểu tỉnh QN" năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
127_signed.pdf
21/2020/QĐ-UBND 16/07/2020 Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
21_signed_signed.pdf
2415/QĐ-UBND 16/07/2020 V/v ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội UBND tỉnh Quảng Ninh
2415_signed.pdf
122/KH-UBND 15/07/2020 KH tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vào làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc tỉnh Quảng Ninh đợt II, năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
122_signed.pdf
124/KH-UBND 15/07/2020 Kế hoạch hành động Thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế UBND tỉnh Quảng Ninh
124_001_signed.pdf
249/BC-ĐĐBQH 15/07/2020 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông UBND tỉnh Quảng Ninh
249. ÐBQH_signed.pdf
249/BC-ĐĐBQH 15/07/2020 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Đoàn ĐBQH tỉnh
249. ÐBQH_signed.pdf
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 76
Đã truy cập: 35361