Hướng đến nền chính quyền phục vụ, kiến tạo

26/03/2021 15:13

Cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được tỉnh Quảng Ninh xác định là một trong 3 đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện đột phá này, tỉnh luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt bậc, quyết tâm đưa bộ máy hành chính của tỉnh ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách nhanh nhất, tốt nhất.Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ TTHC của công dân.

Đổi mới, cải cách không ngừng

10 năm qua, nhất là giai đoạn 5 năm 2016-2020, tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp, mô hình và cách làm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh với tư duy đổi mới, chủ động, sáng tạo, thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân.

Cụ thể, trong công tác cải cách thể chế, tỉnh đã chủ động, tích cực nghiên cứu, đề xuất với Trung ương hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách thông qua các đề án lớn, nhất là đã hoàn thiện Đề án báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho ý kiến Đề án "Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn"; mạnh dạn vận dụng hình thức PPP trong đầu tư xây dựng, vận hành các công trình, dự án lớn của tỉnh như đường cao tốc, sân bay, hạ tầng du lịch..., tạo đột phá về hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại và trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh của tỉnh về hạ tầng giao thông, viễn thông, năng lượng.CBCCVC, người lao động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tỉnh đã chỉ đạo rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa, công khai, minh bạch TTHC, giảm 40-50% thời gian giải quyết TTHC so với quy định. Hệ thống trung tâm phục vụ hành chính công trong tỉnh hoạt động theo nguyên tắc "5 tại chỗ" (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả); bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo khang trang, hiện đại, củng cố, vận hành, phát huy hiệu quả.

Quảng Ninh cũng được Trung ương đánh giá là một tỉnh năng động, mạnh dạn đi đầu trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh giản, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nhiều mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy đã được tỉnh mạnh dạn thực hiện trên cơ sở vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt quy định của Trung ương vào điều kiện thực tiễn địa phương. Nhờ đó, tổ chức bộ máy các cơ quan được kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm cấp trung gian; từng bước cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; kỷ luật kỷ cương, hành chính ngày càng được nâng cao.Cán bộ, công chức Sở Y tế giải quyết công việc qua môi trường mạng.

Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Những đột phá trong hiện đại hóa nền hành chính có thể thấy rõ qua việc tập trung xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử, đề án chính quyền số và trung tâm điều hành thành phố thông minh; tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và kết nối liên ngành, liên thông dịch vụ công trực tuyến 4 cấp, tạo thuận lợi lớn cho người dân, doanh nghiệp.

Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh cũng thay đổi theo hướng minh bạch hơn. Việc tiếp cận về các chính sách, tài liệu của tỉnh đối với doanh nghiệp đã có cải thiện qua các năm, tạo thuận lợi trong thu hút nguồn lực đầu tư, nhất là đầu tư chiến lược. Theo số liệu thống kê, khả năng tiếp cận tài liệu quy hoạch của doanh nghiệp đạt mức trung bình là 2,54 điểm trong giai đoạn 2015-2019, cải thiện về thứ hạng qua các năm (năm 2019 đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố); khả năng tiếp cận tài liệu pháp lý có cải thiện đạt trung bình là 3,17 điểm (năm 2019 đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố); tỷ lệ doanh nghiệp cho biết cần có “mối quan hệ” để có được các tài liệu của tỉnh đã giảm từ 77,14% năm 2015 còn 43,14% vào năm 2019, là con số thấp nhất so với các tỉnh, thành phố trong nước.Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long hằng ngày tiếp đón nhiều công dân đến giải quyết TTHC. Ảnh: Minh Hà

Nhận xét về cách làm của Quảng Ninh trong thực hiện chương trình CCHC, ông Hoàng Ngọc Anh, Vụ phó Vụ CCHC (Bộ Nội vụ), khẳng định: Quảng Ninh đã thực hiện quyết liệt và đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật, từ cải cách thể chế, TTHC, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, cải cách tài chính công đến hiện đại hóa hành chính. Trong đó, có rất nhiều cách làm hay, sáng tạo được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước. Đặc biệt là việc tinh giản bộ máy biên chế, nhất thể hóa; mô hình trung tâm hành chính công; đồng hành cùng doanh nghiệp. Vì vậy mà sức hút với các nhà đầu tư đến với Quảng Ninh khá cao so với mặt bằng chung trong nước.

Những nỗ lực, quyết tâm và đổi mới sáng tạo của tỉnh trong nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh ngày càng được cải thiện đã tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp, ngành trong tỉnh; mang lại những kết quả khá toàn diện, bứt phá trong thu hút đầu tư, nhất là thu hút được nguồn lực ngoài ngân sách lớn - nguồn động lực đột phá mạnh mẽ cho đầu tư phát triển, tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Cán bộ phường Quang Trung (TP Uông Bí) giải quyết TTHC tại nhà cho người cao tuổi. Ảnh: Trung tâm TT-VH Uông Bí

Thành quả của sự cầu thị, nỗ lực và đổi mới không ngừng này chính là sự ghi nhận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đối với các cấp chính quyền, bộ máy điều hành của tỉnh ngày càng được nâng cao. Trong 3 năm liên tiếp (2017-2019), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của Quảng Ninh đứng đầu cả nước. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) luôn đứng trong nhóm đầu và đứng thứ nhất năm 2019. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) từ đứng thứ 62/63 tỉnh, thành phố năm 2016 vươn lên thứ 3 toàn quốc năm 2019. Chỉ số ICT Index năm 2019 đứng thứ 3/63 trong cả nước sau 3 năm liên tiếp giữ vị trí thứ 4... Qua đó, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương

Quảng Ninh phấn đấu năm 2021 hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4; cơ bản hoàn thành chuyển đổi số toàn diện trong các cơ quan hành chính các cấp, cắt giảm tối đa các cuộc họp, tăng cường xử lý trên môi trường mạng; hoàn thiện hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công các cấp kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo ý kiến của các chuyên gia, trên cơ sở phân tích môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và nỗ lực CCHC của tỉnh giai đoạn vừa qua cho thấy, Quảng Ninh đã ở giai đoạn bứt phá mạnh mẽ, tạo sự chuyển động nhanh trong phát triển 3 trụ cột “hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực”, trở thành một trong số địa phương dẫn đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI. Giai đoạn tới, tỉnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng rất nhiều thách thức, thậm chí có thể rơi vào điểm ngưng, hoặc chậm lại, nhất là khi kỳ vọng của người dân, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng cao hơn, sự cạnh tranh giữa các tỉnh, thành phố ngày càng quyết liệt và những ảnh hưởng khó dự báo của tình hình dịch bệnh Covid-19.

Nhận diện đúng tình hình, những cơ hội và thách thức, đồng thời khẳng định vẫn còn nhiều dư địa để cải cách, phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn, Quảng Ninh thể hiện rõ quan điểm và quyết tâm tiếp tục nâng cao chất lượng CCHC; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng đến xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, kiến tạo. Trong Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đã xác định CCHC là một trong 3 đột phá chiến lược, phấn đấu hằng năm giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI. Đại hội đã thông qua 15 đề án, chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có Đề án CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.Các thông tin, số liệu trong nhiều ngành, lĩnh vực được hệ thống hiển thị thông minh nhiều lớp trên bản đồ GIS tại Trung tâm Điều hành thành phố thông minh. Ảnh: Minh Hà

Tỉnh đang xây dựng dự thảo Đề án và Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của Đề án và Nghị quyết nhằm xây dựng nền hành chính tỉnh hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, gắn với định vị thương hiệu tỉnh dẫn đầu về CCHC, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Qua đó, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu: Đến năm 2025 xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện ở phía Bắc. Đến năm 2030 là tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Trong dự thảo Đề án và Nghị quyết cũng đặt ra từng mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; đồng thời xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung cải cách quyết liệt, hiệu quả TTHC, gỡ bỏ mọi rào cản từ phía các cơ quan quản lý và đội ngũ CBCCVC; giảm chi phí thời gian, chi phí không chính thức để tăng cường huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển. CCHC gắn kết chặt chẽ với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi, bình đẳng.Tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, tháng 3/2021.

Cho ý kiến về dự thảo Đề án và Nghị quyết trên, tại hội nghị BTV Tỉnh ủy ngày 12/3/2021, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của công nghệ và con người. Trong đó, đồng chí yêu cầu, về công nghệ phải tạo bước đột phá trong hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đảm bảo liên thông, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất, an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng. Về con người, phải xây dựng đội ngũ CBCCVC với cơ cấu hợp lý, cân đối, đồng bộ; có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và của đội ngũ CC,VC, nâng cao năng lực và chất lượng thực thi chính sách, pháp luật. Song song với đó, cần chú trọng xây dựng quy trình trong điều kiện số hóa, chính phủ số, trong điều kiện hoàn thành được những dữ liệu nền tảng; quy trình liên thông; quy trình kết nối các cán bộ có trách nhiệm trong giải quyết các TTHC...

Việc sớm hoàn thiện đề án và ban hành được Nghị quyết về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 sẽ là cú huých để Quảng Ninh thúc đẩy mạnh mẽ hơn quyết tâm xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp; giữ vững thương hiệu tỉnh dẫn đầu về cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Thu Chung


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin tiêu điểm
Bản đồ
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 57990
Đã truy cập: 27559797

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Quảng Ninh

© Mạng thông tin tích hơn trên Internet của Tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh 
Cơ quan thường trực mạng: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh 
Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ website này.​

Lên đầu