Quảng Ninh đột phá, sáng tạo thực hiện Đề án 196

15/06/2018 09:00

QNP - Không giống như các địa phương khác trong cả nước, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đưa chương trình 135 cán đích vào năm 2020. Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh đã có cách làm riêng, sáng tạo với việc ban hành Đề án 196, huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện Đề án. 

Các địa phương hỗ trợ người dân giống cây trồng để phát triển các mô hình kinh tế.

Ngày 17/1/2017, tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020" (Đề án 196). Đề án đặt mục tiêu đến hết năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo ở 22 xã và 11 thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) tăng gấp 2 lần so với cuối năm 2015…Để hiện thực hóa những mục tiêu đề ra, Quảng Ninh xác định nhiệm vụ đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, không của riêng một sở, ngành, địa phương nào, trong đó người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước cấp trên. Với tinh thần đó, ngay khi triển khai, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt phân cấp, trao quyền để các địa phương chủ động trong thực hiện. Đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc, kịp thời điều chỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành để đảm bảo chương trình thực hiện đúng mục tiêu đề ra. Các sở, ban, ngành, địa phương đã cụ thể hóa và triển khai kịp thời; thường xuyên kiểm tra giám sát tại các địa bàn được phân công phụ trách và hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Các đơn vị xây dựng đề cương, biểu mẫu cụ thể để hướng dẫn, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện đảm bảo chính xác, chi tiết từ cơ sở, rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã phân công, chỉ đạo tổ chức hội, đoàn thể cấp dưới tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp thực hiện chương trình, đề án. Riêng các các huyện có chương trình, đề án đã chỉ đạo triển khai, tuyên truyền, quán triệt đến các phòng, ban, UBND các xã và các thôn; cụ thể hóa và tập trung thực hiện các chỉ đạo của tỉnh, thực hiện các giải pháp đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập trên cơ sở nguyện vọng, đề xuất chính đáng, hợp lý của người dân. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện khối lượng công việc, giải ngân vốn, chủ động lồng ghép được các nguồn vốn cùng mục tiêu và huy động nguồn lực xã hội hóa, sự tham gia đóng góp của cộng đồng, người dân trong thực hiện…

Nhiều công trình hạ tầng thiết yếu như đường nội đồng đã hoàn thành phục vụ việc sản xuất, sinh hoạt và đi lại giao thương cho đồng bào dân tộc các xã, thôn ĐBKK.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở, đến thời điểm này, Đề án đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả bước đầu khả quan. Các địa phương có xã, thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập trên cơ sở nguyện vọng, đề xuất của người dân và phù hợp với quy hoạch phát triển sản xuất, phát triển các thương hiệu của địa phương theo Chương trình “Tỉnh Quảng Ninh mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP). Đến các xã vùng khó của tỉnh, đã thấy nhiều mô hình phát triển kinh tế được người dân tham gia tích cực như nuôi gà, trồng chanh đào tại Hà Lâu (Tiên Yên), trồng trà hoa vàng ở Đồn Đạc, trồng cây ba kích tím ở Thanh Sơn (Ba Chẽ); trồng rừng ở Hải Hà...

Đặc biệt, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu như: đường nội đồng, kênh mương phục vụ sản xuất, công trình nước sạch... đã hoàn thành phục vụ việc sản xuất, sinh hoạt và đi lại giao thương cho đồng bào dân tộc các xã, thôn ĐBKK. Hầu hết các xã, thôn đều có sự chuyến dịch tích cực về các tiêu chí, điều kiện hoàn thành Chương trình 135. Năm 2017, tỉnh có 06 xã và 02 thôn đã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, Đề án đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần thay đổi diện mạo và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống người dân vùng đặc biệt khó khăn nhất là việc hỗ trợ phát triển sản xuất cho trên 3.000 lượt hộ, từ đó đã có 1.856 hộ thoát nghèo, đạt 161,8% kế hoạch đề ra.

Đồng chí Lý Văn Thành, Phó Trưởng Ban dân tộc tỉnh cho biết: Để đạt được những kết quả, mục tiêu đề ra, đầu tiên là phải chuyển nhận thức, tạo được sự đồng thuận từ cán bộ đến người dân về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đưa xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn một cách bền vững. Mặt khác phải cụ thể hóa các tiêu chí, điều kiện hoàn thành Chương trình 135 sao cho sát với thực tiễn, không hình thức, cứng nhắc; xác định rất cụ thể từng nội dung cần tập trung hỗ trợ và lộ trình thực hiện để vùng đặc biệt khó khăn có được hạ tầng và các điều kiện thiết yếu, là cơ sở giúp người dân vươn lên, có điều kiện đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững và từng bước làm giàu. Việc này đã được tỉnh Quảng Ninh cụ thể hóa bằng Đề án 196 - một Đề án rất chi tiết, khoa học để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, một trong những yếu tố quyết định nữa chính là sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh bằng cơ chế, nguồn lực rất cụ thể, ưu tiên tập trung đối với vùng đặc biệt khó khăn; tăng cường phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở đi đôi với công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và huy động được sự vào cuộc với trách nhiệm, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị.

Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ dạy nghề cho lao động ở các xã ĐBKK.

Theo lộ trình Đề án đến hết năm 2018, Quảng Ninh sẽ có 3 xã ra khỏi diện ĐBKK; năm 2019 là 13 xã và năm 2020, 6 xã cuối cùng của tỉnh sẽ hoàn thành chương trình 135. Tuy nhiên, từ thực tế triển khai Đề án và quyết tâm chính trị lớn, nhiều địa phương trong tỉnh đang nỗ lực đưa các xã ra khỏi diện 135 trước năm 2020.

Để đạt được các mục tiêu này, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, đoàn thể, địa phương cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án cho phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế theo hướng khuyến khích, phát huy hơn nữa sự chủ động của các địa phương và vai trò chủ thể, ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo của cộng đồng, người dân.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tập trung vào việc đào tạo, tập huấn cho cán bộ các xã, thôn ĐBKK thông qua việc triển khai Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở giai đoạn 2017 - 2020. Đối với những cán bộ khó khăn trong đáp ứng được yêu cầu công việc, UBND cấp huyện sẽ có giải pháp luân chuyển, phân công cán bộ ở cấp huyện đến làm việc để hỗ trợ, thực hiện có hiệu quả Đề án 196.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai đề án, các địa phương trong tỉnh phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan tiến hành rà soát thực tế tại các xã, thôn ĐBKK để có điều chỉnh, bổ sung vào Đề án 196 để có những hỗ trợ kịp thời, sát thực nhất cho các vùng còn nhiều khó khăn của tỉnh. 

Tin rằng với sự nỗ lực của người dân và các giải pháp đề ra trong năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng giảm, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra./.

Nguyễn Văn Điệp


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin tiêu điểm
Bản đồ
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 51260
Đã truy cập: 7986456

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Quảng Ninh

© Mạng thông tin tích hơn trên Internet của Tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh 
Cơ quan thường trực mạng: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh 
Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ website này.​

Lên đầu