Quảng Ninh: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

04/12/2018 08:33

QNP - Sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng khu vực, đến nay, Cuộc vận động đã mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy vai trò tập hợp quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhân dân khu phố 2, phường Yên Giang, TX Quảng Yên đóng góp ngày công, kinh phí chỉnh trang diện mạo khu dân cư.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện từ năm 2016, hướng đến việc không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Với các nội dung cụ thể, thiết thực, toàn diện, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 

Năm 2017, Cuộc vận động được triển khai gắn với phong trào “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" với 2 địa phương là TX Quảng Yên và TP Cẩm Phả xây dựng mô hình điểm cấp tỉnh; 31 xã, phường, thị trấn và 369 thôn, bản, khu phố xây dựng mô hình điểm cấp huyện, xã, phường. Đến năm 2018, Cuộc vận động nhân rộng với 8 địa phương: Cẩm Phả, Quảng Yên, Hạ Long, Móng Cái, Đông Triều, Hoành Bồ, Hải Hà và Tiên Yên. Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, MTTQ các cấp tổ chức hướng dẫn 100% khu dân cư đăng ký thực hiện Cuộc vận động với các nội dung cụ thể, phù hợp, như: tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống; xây dựng gia đình văn hóa; tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trạt tự an toàn xã hội….

Đáng chú ý, việc triển khai Đề án đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp xây dựng kế hoạch cùng chính quyền tổ chức thực hiện đạt được những kết quả tích cực. Đến hết tháng 9-2018, trên địa bàn 17 xã, 54 thôn, số hộ nghèo đã giảm 1.965 hộ, số hộ cận nghèo giảm 676 hộ. Cùng với đó, đã thực hiện hỗ trợ 1.118 hộ/1.337 hộ nghèo xây nhà mới. Riêng Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh trong 3 năm đã phân khai 20,45 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho 818 hộ nghèo; hỗ trợ đầu tư bằng công trình, nguyên vật liệu trị giá trên 60 tỷ đồng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn...

Mô hình trồng thanh long của gia đình bà Trần Thị Lụa, thôn 4, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà 

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện chương trình với các tiêu chí xây dựng “khu dân cư (thôn) mới kiểu mẫu”, “xã nông thôn mới kiểu mẫu”, “vườn nông thôn mới kiểu mẫu”, “hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu”; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng thương hiệu sản phẩm trong nông nghiệp theo chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP); tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xã hội hóa các nguồn lực, thực hiện chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển từ lượng sang chất, bảo đảm thường xuyên, liên tục và lâu dài; xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo thực chất của các tiêu chí, xây dựng nông thôn kiểu mẫu.

Với phương châm “Người dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, phong trào xây dựng nông thôn mới đã huy động toàn xã hội chung sức, nhất là huy động sự tích cực của người dân trong việc triển khai thực hiện. Từ đó, tạo thành các phong trào triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh cũng như hình thành những nét riêng của chương trình nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh. Trong 3 năm qua, đã có gần 15.000 lao động nông thôn toàn tỉnh được đào tạo, tỷ lệ lao động nông thôn phát huy hiệu quả sau đào tạo đạt gần 60%. Cơ cấu lao động nông thôn đang chuyển dịch theo hướng giảm dần lao động nông nghiệp và tăng tỷ lệ lao động công nghiệp, dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn nông thôn được tập trung phát triển, giá trị đầu tư trong sản xuất nông nghiệp tăng gấp 20 lần so với năm 2010. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng nông thôn cũng được đầu tư cải thiện. Toàn tỉnh đã có 50/111 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 33 xã so với năm 2015. 2 địa phương: Đông Triều, Cô Tô đạt chuẩn nông thôn mới và 2 địa phương: Uông Bí, Cẩm Phả đã có hồ sơ trình Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong 2 năm (2017-2018), các địa phương thực hiện được 383 thôn đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thiện đạt chuẩn là 823/2.773 vườn, đạt 29,7%.  Đời sống nhân dân khu vực nông thôn tiếp tục được cải thiện rõ nét, nhiều hộ giàu lên từ sản xuất nông nghiệp.

Các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Trong xây dựng đô thị văn minh, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng văn minh đô thị, thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch, chỉnh trang đô thị, lòng đường vỉa hè góp phần tạo nên cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp; tham gia hưởng ứng chương trình “Nụ cười Hạ Long”; phát triển, đa dạng hóa ngành nghề dịch vụ và sản xuất kinh doanh, xây dựng văn minh và đạo đức trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…

Song song với đó, MTTQ cùng các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thay đổi nếp sống cũ, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường nhằm xây dựng môi trường cảnh quan sáng, xanh, đẹp. Hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, các địa phương phát động đợt cao điểm huy động nhân dân ra quân thực hiện vệ sinh môi trường tại các khu công cộng, khơi thông cống rãnh, các tuyến đường nội thôn, liên thôn, liên xã, nhà văn hóa, khu chợ, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Mặt khác, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn 14 địa phương triển khai, lựa chọn xây dựng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Nói về những kết quả đạt được, đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhận định: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã mang lại hiệu quả thiết thực, tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực và tinh thần tự quản của nhân dân trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát huy các giá trị tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ đồng bào dân tộc, đồng bào nghèo khó khăn, thực hiện quy chế dân chủ, giữ vững an ninh trật tự cơ sở, ngăn ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội… Nhiều chương trình kinh tế - xã hội của Nhà nước, của tỉnh có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân được hướng dẫn và triển khai đến cơ sở, khu dân cư và lồng ghép vào nội dung của Cuộc vận động. Có thể khẳng định, Cuộc vận động được triển khai mang tính chất toàn dân, toàn diện, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.

Ngọc HuyềnTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin tiêu điểm
Bản đồ
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4718
Đã truy cập: 9644655

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Quảng Ninh

© Mạng thông tin tích hơn trên Internet của Tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh 
Cơ quan thường trực mạng: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh 
Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ website này.​

Lên đầu