Trang chủ TT chống khủng bố
QĐ 6027 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố tại thôn Vườn Chay, xã Tiền An (đất do 04 hộ dân xã Tiền An đang quản lý, sử dụng)
29/12/2015 10: 00:00
QĐ 5698 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố tại khu Đồng Mát, phường Tân An (đất do 21 hộ dân phường Tân An đang quản lý, sử dụng)
08/12/2015 09: 00:00
QĐ 5579 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố tại phường Minh Thành (đất do 02 hộ dân phường Minh Thành đang quản lý, sử dụng)
27/11/2015 10: 00:00
QĐ 5580 V/v phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ GPMB dự án xây dựng Trung tâm huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố tại phường Minh Thành
27/11/2015 09: 00:00
Phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ GPMB cho 6 hộ dân tại phường Minh Thành
QĐ 5555: V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố
25/11/2015 23: 00:00
QĐ 4359 V/v thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng trung tâm huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố tại thôn Vườn Chay, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên
10/09/2015 23: 00:00
Quyết định 1052/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Trung tâm huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố tại khu Động Linh, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên
26/03/2015 15: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2334
Đã truy cập: 6202707