Trang chủ Kết quả thủ tục hành chính
Báo cáo:04/BC-TTHCC
18/03/2021 10: 10:00
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I/2021 phương hướng nhiệm vụ Quý II/2021
Báo cáo:03/BC-TTHCC
18/03/2021 09: 50:00
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 03/2021 phương hướng nhiệm vụ tháng 04/2021
Báo cáo:02/BC-TTHCC
19/02/2021 14: 13:00
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02/2021 phương hướng nhiệm vụ tháng 03/2021
Báo cáo số:26/BC-TTHCC
16/12/2020 22: 58:00
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 01/2021
Bao cáo số:20/BC-TTHCC
11/11/2020 20: 56:00
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10/2020 phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2020
15/10/2020 16: 06:00
Báo cáo số:10/BC-TTHCC
17/09/2020 16: 46:00
Kết quả thực hiện công tác tháng 8 /2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9 /2020
Trả kết quả TTHC
20/08/2020 15: 20:00
Các thủ tục hành chính Quý 1/2020
09/07/2020 14: 51:00
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5/2020 phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2020
15/05/2020 17: 20:00
Thực hiện Chương trình công tác tháng 5/2020, Trung tâm Hành chính công thị xã tổng hợp báo cáo kết...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 377
Đã truy cập: 2859648