Trang chủ Kết quả thủ tục hành chính
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5/2020 phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2020
15/05/2020 17: 20:00
Thực hiện Chương trình công tác tháng 5/2020, Trung tâm Hành chính công thị xã tổng hợp báo cáo kết...
Báo cáo số:06/BC-TTHCC
17/04/2020 07: 40:00
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 04/2020 phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2020
Kết quả TTHC tháng 3 năm 2020
03/04/2020 20: 33:00
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 /2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 4 /2020
16/03/2020 20: 53:00
Kết quả TTHC tháng 2 năm 2020
11/03/2020 08: 49:00
Kết quả TTHC tháng 1 năm 2020
04/02/2020 09: 23:00
Kết quả TTHC tháng 12 năm 2019
04/02/2020 09: 20:00
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác
17/01/2020 21: 40:00
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác  tháng 1/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 2/2020
Báo cáo số:28/BC-TTHCC
16/12/2019 21: 22:00
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12 /2019, phương hướng nhiệm vụ tháng 1/2020
Kết quả thủ tục hành chính tháng 11 năm 2019
06/12/2019 13: 30:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1695
Đã truy cập: 2983128