Trang chủ Kết quả thủ tục hành chính
Kết quả TTHC tháng 5 năm 2019
24/05/2019 22: 12:00
Báo cáo số: 11/BC-TTHCC
24/05/2019 22: 05:00
Kết quả nhiệm vụ công tác tháng 4/2019. Phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2019
Trả kết quả TTHC tháng 4 năm 2019
07/05/2019 12: 29:00
Trả kết quả TTHC tháng 3 năm 2019
03/04/2019 07: 32:00
Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết TTHC cấp xã 3/2019
02/04/2019 21: 34:00
kết quả giải quyết TTHC của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tháng 3/2019
Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết TTHC cấp xã Quý I.2019
02/04/2019 21: 28:00
Kết quả giải quyết TTHC của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn Quý 1/2019 từ...
Báo cáo tổng hợp kết quả thủ tục hành chính Quý I/2019
02/04/2019 21: 22:00
Kết quả thủ tục hành chính Quý I/2019 từ 15/2/2019 đến 14/3/2019
Báo cáo tổng hợp Kết quả khảo sát, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân tại bộ phận 1 cửa cấp xã tháng 3/2019
02/04/2019 21: 15:00
Kết quả khảo sát, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân tại bộ phận 1 cửa cấp xã tháng...
Báo cáo số 10/BC-TTHCC
02/04/2019 21: 09:00
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I năm 2019 phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2019
Kết quả giải quyết TTHC tháng 2 năm 2019
07/03/2019 05: 35:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1715
Đã truy cập: 2983148