Trang chủ Kết quả thủ tục hành chính
Kết quả giải quyết TTHC tháng 1 năm 2019
07/03/2019 05: 26:00
Báo cáo
18/02/2019 14: 43:00
Tổng hợp kết quả khảo sát, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân tại bộ phận 1 của cấp thị...
Báo cáo tháng 2/2019 ( Từ 15/1/2019 - 14/2/2019 )
18/02/2019 14: 38:00
Tổng hợp kết quả giải quyết TTHC của trung tâm hành chính công thị xã chia theo các lĩnh vực tháng...
Kết quả giải quyết TTHC tháng 12 năm 2018
09/01/2019 15: 54:00
Kết quả giải quyết TTHC tháng 11 năm 2018
09/01/2019 15: 48:00
Kết quả giải quyết TTHC tháng 10 năm 2018
09/01/2019 15: 38:00
Kết quả giải quyết TTHC tháng 8/2018
09/01/2019 14: 58:00
Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính của TTHCC thị xã Quảng Yên tháng 12/2018
18/12/2018 18: 00:00
công văn số: 2542/UBND-VHTT
12/11/2018 14: 46:00
V/v rà soát, đăng ký danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
Thông báo số : 365/TBUBND
12/11/2018 14: 37:00
Danh mục TTHC mới ban hành, danh mục TTHC hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Phòng Kinh tế,...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1723
Đã truy cập: 2983156