Trang chủ Kết quả thủ tục hành chính
Báo cáo số: 38/BC-TTHCC
09/11/2018 18: 03:00
Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019
Thống kê kết quả giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện tại TTHCC thị xã Quảng Yên tháng 10 năm 2018
15/10/2018 09: 40:00
Thống kê kết quả giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện tại TTHCC thị xã Quảng Yên tháng 9 năm 2018
24/09/2018 17: 42:00
Báo cáo Kết quả khảo sát, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân tại trung tâm HCC thị xã Quảng Yên ( Tính từ ngày 15/8 /2018 - 14/9/2018 )
24/09/2018 17: 36:00
Thông báo số 275/TB-UBND
11/09/2018 08: 42:00
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Phòng Tài nguyên và Môi trường,...
Thông báo số 261/TB-UBND
31/08/2018 15: 46:00
Danh mục TTHC liên thông từ cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Phòng Kinh tế, thuộc thẩm...
Thông báo số 256/TB-UBND
24/08/2018 08: 24:00
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã có thực hiện tiếp nhận hồ...
Thông báo số 255/TB-UBND
24/08/2018 08: 18:00
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã quảng Yên có thực hiện tiếp...
Thông báo số 250/TB-UBND
24/08/2018 08: 13:00
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan Tổ chức - Nội thị xã Quảng...
Thông báo số: 254/TB-UBND
24/08/2018 08: 07:00
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã Quảng Yên không thực hiện...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1732
Đã truy cập: 2983165