Trang chủ Kết quả thủ tục hành chính
Trả kết quả thủ tục hành chính tháng 5 năm 2018
25/05/2018 17: 09:00
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép xây dựng.
Thống kê kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm HCC tháng 4 năm 2018
03/05/2018 15: 28:00
Trả kết quả thủ tục hành chính tháng 4 năm 2018
30/04/2018 16: 56:00
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép xây dựng
Trả kết quả thủ tục hành chính tháng 3 năm 2018
27/03/2018 16: 34:00
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép xây dựng, Tư pháp
Trả kết quả thủ tục hành chính tháng 2 năm 2018
01/03/2018 15: 50:00
Trả kết quả thủ tục hành chính tháng 1 năm 2018
30/01/2018 15: 25:00
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
TRẢ KẾT QUẢ GPXD NĂM 2017
02/06/2017 16: 00:00
Trả kết quả ngày  4 tháng 5 năm 2017 Trả kết quả ngày 5 tháng 5 năm 2017 Trả kết quả ngày 10 tháng...
TRẢ KẾT QUẢ GCNĐKKD NĂM 2017
03/05/2017 15: 00:00
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
31/03/2016 14: 00:00
Trả kết quả ngày 25 tháng 3 năm 2016 Trả kết quả ngày 29 tháng 3 năm 2016 Trả kết quả ngày...
GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN
26/03/2016 21: 00:00
Trả kết quả ngày 25 tháng 3 năm 2016 Trả kết quả ngày 5 tháng 4 năm 2016 Trả kết...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1742
Đã truy cập: 2983175