Trang chủ Tài liệu kỳ họp HDND thị xã
NQ HĐND thị xã Quảng Yên khóa XIX - kỳ họp 20
09/02/2021 21: 59:00
Tài liệu Kỳ họp thứ 20 - HĐND thị xã khóa XIX
09/02/2021 10: 06:00
Nghị quyết HĐND khóa XIX - Kỳ họp thứ 19
04/01/2021 11: 24:00
Tài liệu phục vụ họp HĐND thị xã -kỳ họp thường lệ cuối năm 2020
25/12/2020 06: 13:00
Nghị quyết HĐND thị xã Quảng Yên khóa XIX
09/11/2020 15: 42:00
Nghị quyết HĐND thị xã Quảng Yên khóa XIX - kỳ họp thứ 18 (NQ 18, 19, 20, 21)
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 18 (Họp chuyên đề)
04/11/2020 20: 22:00
Nghị quyết số:17/NQ-HĐND
20/09/2020 20: 51:00
Về việc thông qua, điều chỉnh, bổ sung dự án, công trình trong Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm...
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2020
14/09/2020 06: 00:00
Nghị quyết HĐND thị xã Quảng yên khóa XIX - Kỳ họp thứ 16
14/08/2020 22: 10:00
Nghị quyết HĐND thị xã Quảng yên khóa XIX - Kỳ họp thứ 16
07/08/2020 16: 00:00
Nghị quyết HĐND thị xã Quảng yên khóa XIX - Kỳ họp thứ 16 ( NQ 01, 02, 03, 04 05, 06, 09, 10, 11)
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 384
Đã truy cập: 2707205