Trang chủ Tài liệu kỳ họp HDND thị xã
Tài liệu kỳ họp thứ 07
23/06/2022 20: 18:00
Thông báo số: 08/TB-HĐND
22/06/2022 09: 46:00
Thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7 (kỳ họ chuyên đề) Kỳ hop HĐND thị xã khóa XX, Nhiệm...
Công văn số: 05/HĐND-VP, 06/HĐND-VP
15/06/2022 23: 43:00
Về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh, HĐND thị xã
Nghị quyết:05/NQ-HĐND
10/05/2022 20: 33:00
Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách thị xã và biện pháp điều hành ngân sách thị xã năm...
Nghị quyết:06/NQ-HĐND
09/05/2022 21: 52:00
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công
Nghị quyết HĐND thị xã Quảng Yên khóa XX - Kỳ họp thứ 5
28/12/2021 07: 42:00
Nghị quyết HĐND TX Quảng Yên khóa XX, kỳ họp 5
22/12/2021 10: 25:00
Tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND thị xã Quảng Yên khóa XX - Kỳ họp thứ 5
18/12/2021 08: 48:00
Tài liệu phục vụ họp HĐND thị xã Quảng Yên thứ XX - Kỳ họp thứ 4
05/11/2021 07: 57:00
Tờ trình:150/TTr-UBND
03/10/2021 14: 58:00
V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 933
Đã truy cập: 4240817