Trang chủ Tài liệu kỳ họp HDND thị xã
Nghị quyết số:23/NQ-HĐND
26/12/2019 21: 07:00
Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ...
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 15 HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
15/12/2019 20: 38:00
Báo cáo số:21/BC-HĐND
31/08/2019 20: 24:00
Kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2019
Nghị quyết HĐND khóa XIX kỳ họp thứ 14
13/08/2019 14: 02:00
Thông báo số: 15/TB-TTHĐND
05/08/2019 14: 56:00
V/v thay đổi thời gian Kỳ họp thứ 14, HĐND thị xã khóa XIX
Tài liệu kỳ họp thứ 14 - HĐND thị xã khóa XIX
02/08/2019 18: 33:00
Nghị quyết HĐND thị xã khóa XIX kỳ họp thứ 13 ( NQ: 03,04,05,06,07)
22/06/2019 22: 37:00
Thông báo số: 11/TB-HĐND
17/06/2019 15: 34:00
Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 13 ( Kỳ họp bất thường ) HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ...
Nghị quyết HĐND thị xã Quảng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 ( Ngày 25/2/2019)
27/02/2019 12: 57:00
V/v phê chuẩn miễn nhiệm và bổ sung Ủy viên Ban kinh tế - xã hội
Nghị quyết HĐND thị xã kỳ họp thứ 11 ( NQ 31, 32, 33 )
29/12/2018 19: 46:00
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2034
Đã truy cập: 1951846