Trang chủ Tài liệu kỳ họp HDND thị xã
Tài liệu phục vụ họp HĐND thị xã Quảng Yên thứ XX - Kỳ họp thứ 4
05/11/2021 07: 57:00
Tờ trình:150/TTr-UBND
03/10/2021 14: 58:00
V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công...
Nghị quyết HĐND thị xã Quảng Yên khóa XX, kỳ họp thứ 2
29/07/2021 10: 19:00
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 19 - HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
22/07/2021 09: 41:00
Nghị quyết HĐND thị xã Quảng Yên khóa XX, kỳ họp thứ nhất
29/06/2021 13: 50:00
Dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất - HĐND khóa XX
25/06/2021 08: 05:00
Thông báo số:09/TB-HĐND
18/06/2021 21: 05:00
Về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất của HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết HĐND thị xã Quảng Yên khóa XIX - kỳ họp thứ 21
15/04/2021 21: 11:00
Tài liệu kỳ họp tổng kết hoạt động của HĐND khóa XIX , nhiệm kỳ 2016-2021
08/04/2021 20: 16:00
NQ HĐND thị xã Quảng Yên khóa XIX - kỳ họp 20
09/02/2021 21: 59:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2909
Đã truy cập: 3692918