Trang chủ Tài liệu kỳ họp HDND thị xã
Tài liệu kỳ họp thứ 14 - HĐND thị xã khóa XIX
02/08/2019 18: 33:00
Nghị quyết HĐND thị xã khóa XIX kỳ họp thứ 13 ( NQ: 03,04,05,06,07)
22/06/2019 22: 37:00
Thông báo số: 11/TB-HĐND
17/06/2019 15: 34:00
Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 13 ( Kỳ họp bất thường ) HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ...
Nghị quyết HĐND thị xã Quảng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 ( Ngày 25/2/2019)
27/02/2019 12: 57:00
V/v phê chuẩn miễn nhiệm và bổ sung Ủy viên Ban kinh tế - xã hội
Nghị quyết HĐND thị xã kỳ họp thứ 11 ( NQ 31, 32, 33 )
29/12/2018 19: 46:00
Nghị quyết HĐND kỳ họp thứ 11 , Nhiệm kỳ 2016 - 2021 ( NQ 29, 30,34,35 )
26/12/2018 13: 00:00
Tài liệu kỳ họp thứ 11 - HĐND thị xã khóa XIX
14/12/2018 14: 45:00
Thông báo số 26/TB-HĐND
04/12/2018 13: 37:00
Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thị xã khóa XIX , nhiệm kỳ...
Nghị quyết HĐND thị xã Quảng Yên khóa XIX kỳ họp thứ 10
08/11/2018 19: 03:00
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 10 - HĐND thị xã Quảng yên khóa XIX ( kỳ họp bất thường) ngày 6/11/2018
05/11/2018 11: 18:00
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1618
Đã truy cập: 2329602