Trang chủ Tài liệu kỳ họp HDND thị xã
Nghị quyết HĐND thị xã Quảng Yên khóa XIX - kỳ họp thứ 9
07/08/2018 07: 35:00
V/v thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Quảng Yên
Nghị quyết HĐND thị xã Quảng Yên khóa XIX - kỳ họp thứ 9
07/08/2018 07: 29:00
V/v thông qua điều chỉnh công tác đầu tư năm 2018, bổ sung dự toán ngaab sách; bổ sung danh mục dự...
Tờ trình số 102/TTr-UBND
06/08/2018 08: 12:00
V/v điều chỉnh công tác đầu tư năm 2018; bổ sung dự toán ngân sách; bổ sung danh mục đầu tư dự án...
Báo cáo thuyết minh điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thị xã Quảng Yên đến năm 2020 ( gửi lần 2 )
05/08/2018 19: 38:00
Tài liệu phục vụ HĐND thị xã kỳ họp thứ 9 (bất thường) gửi lần 1
05/08/2018 19: 35:00
Tài liệu họp HĐND thị xã kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường)
02/08/2018 10: 23:00
Nghị quyết HĐND thị xã kỳ họp thứ 8- HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021
23/07/2018 09: 12:00
Nghị quyết HĐND thị xã kỳ họp thứ 8- HĐND thị xã (gồm NQ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa XIX
19/07/2018 10: 54:00
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2018) HĐND thị xã Quảng yên khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 (gửi lần 10)
12/07/2018 15: 21:00
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2018) HĐND thị xã Quảng yên khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
11/07/2018 12: 00:00
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1624
Đã truy cập: 2329608