Trang chủ Tài liệu kỳ họp HDND thị xã
Chương trình kỳ họp thứ 8 - HĐND thị xã Quảng Yên khóa XIX
04/07/2018 08: 44:00
UBND THỊ XÃ QUẢNG YÊN
29/12/2017 17: 00:00
Nghị quyết HĐND thị xã Quảng Yên khóa XIX   kỳ họp thứ 5 (gửi lần 1)      Kích vào xem và tải về  ...
Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã khóa XIX
11/12/2017 15: 00:00
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2017 Phương án ngân sách năm 2018 Kích vào xem...
Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã khóa XIX
11/12/2017 15: 00:00
Báo cáo số  512   ( Kích vào xem và tải về)  Tờ trình số 200     ( kích vào xem và tải về ) Tài...
Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã khóa XIX
08/12/2017 17: 00:00
Tài liệu phục vụ họp HĐND kỳ họp thứ 5 (gửi lần 1)     ( Kích vào xem và tải về )   Tài liệu phục...
Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã khóa XIX
24/11/2017 10: 00:00
Kích vào xem và tải về  2 - Các báo cáo     Kích vào xem và tải về
Tài liệu kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã khóa XIX ( lần 7 )
10/07/2017 10: 00:00
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với Kỳ họp thứ 3 - HĐND thị xã khóa XIX   ...
Tài liệu kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã khóa XIX ( lần 4 )
10/07/2017 09: 00:00
Kích vào xem và tải về
Tài liệu kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã khóa XIX ( lần 5 )
10/07/2017 09: 00:00
Kích vào xem và tải về
Tài liệu kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã khóa XIX ( lần 6 )
10/07/2017 09: 00:00
Kích vào xem và tải về
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1630
Đã truy cập: 2329614