Trang chủ Thông tin quy hoạch
Quy định số:3396/QĐ-UBND
13/12/2021 17: 30:00
Về việc phê duyệt Quy hoạch  phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Tây Bắc thị xã Quảng Yên ( phân...
Thông báo:304/TB-UBND
13/12/2021 17: 19:00
V/v công bố công khai Quy hoạch phân tỷ lệ 1/2000 Khu Đô thị Liên Hòa ( phân khu A7) tại phường,...
Thông báo:198/TB-UBND
17/08/2021 13: 19:00
Về việc công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Quảng Yên
Thông báo:190/TB-PTQĐ
20/07/2021 19: 59:00
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất Khu dân cư tự xây Thống Nhất 2....
Quyết định:2243/QĐ-UBND
17/07/2021 17: 34:00
Phê duyệt Đề án xây dựng, triển khai các giải pháp Công nghệ thông tin và Truyền thông đô thị thông...
Đề án SmartCity Quảng Yên
17/07/2021 17: 24:00
Giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông đô thị thông minh thị xã Quảng Yên
Quyết định:1930/QĐ-UBND
17/06/2021 22: 12:00
Vê việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường từ nút giao Chợ Rộc đến nút giao Phong Hải thị xã...
Quyết định:4802/QĐ-UBND
07/01/2021 20: 16:00
V/v phê duyệt điềi chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Quảng Yên
Thông báo:394/TB-UBND
07/01/2021 20: 09:00
Công khai phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Quảng Yên
Thông báo số:340/TB-UBND
16/10/2020 16: 47:00
Về việc công bố, công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ( in thu 1/1000) Điều chỉnh 02 tuyến...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1069
Đã truy cập: 3849410