Trang chủ Thông tin quy hoạch
Quyết định:4802/QĐ-UBND
07/01/2021 20: 16:00
V/v phê duyệt điềi chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Quảng Yên
Thông báo:394/TB-UBND
07/01/2021 20: 09:00
Công khai phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Quảng Yên
Thông báo số:340/TB-UBND
16/10/2020 16: 47:00
Về việc công bố, công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ( in thu 1/1000) Điều chỉnh 02 tuyến...
Thông báo: 330/TB-UBND
09/10/2020 13: 31:00
V/v công bố công khai điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Quảng Yên
Thông báo số: 428/TB-UBND
30/01/2019 07: 30:00
Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Quảng Yên
Quyết định số: 3860/QĐ-UBND
15/11/2018 10: 06:00
V/v  phê duyệt Kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu khám chữa bệnh, dịch vụ y tế chất...
Quyết định 4079/QĐ-UBND
10/09/2018 17: 04:00
V/v phê duyêt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp , cảng tổng hợp và dịch vụ...
Quyết định 403/QĐ-UBND
10/09/2018 16: 59:00
V/v phê duyệt Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng...
Quyết định 5420/QĐ-UBND
10/09/2018 16: 54:00
V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết  xây dựng tỷ lệ 1/500 Bến xe khách Quảng Yên tại xã Liên Hòa, Thị...
Quyết định 322/QĐ-UBND
10/09/2018 16: 12:00
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chiến thắng...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1480
Đã truy cập: 5226062