Trang chủ Thông tin quy hoạch
Thông báo:190/TB-PTQĐ
20/07/2021 19: 59:00
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất Khu dân cư tự xây Thống Nhất 2....
Quyết định:2243/QĐ-UBND
17/07/2021 17: 34:00
Phê duyệt Đề án xây dựng, triển khai các giải pháp Công nghệ thông tin và Truyền thông đô thị thông...
Đề án SmartCity Quảng Yên
17/07/2021 17: 24:00
Giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông đô thị thông minh thị xã Quảng Yên
Quyết định:1930/QĐ-UBND
17/06/2021 22: 12:00
Vê việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường từ nút giao Chợ Rộc đến nút giao Phong Hải thị xã...
Quyết định:4802/QĐ-UBND
07/01/2021 20: 16:00
V/v phê duyệt điềi chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Quảng Yên
Thông báo:394/TB-UBND
07/01/2021 20: 09:00
Công khai phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Quảng Yên
Thông báo số:340/TB-UBND
16/10/2020 16: 47:00
Về việc công bố, công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ( in thu 1/1000) Điều chỉnh 02 tuyến...
Thông báo: 330/TB-UBND
09/10/2020 13: 31:00
V/v công bố công khai điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Quảng Yên
Thông báo số: 428/TB-UBND
30/01/2019 07: 30:00
Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Quảng Yên
Quyết định số: 3860/QĐ-UBND
15/11/2018 10: 06:00
V/v  phê duyệt Kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu khám chữa bệnh, dịch vụ y tế chất...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2923
Đã truy cập: 6078262