Trang chủ Thông tin quy hoạch
Quyết định 4079/QĐ-UBND
10/09/2018 17: 04:00
V/v phê duyêt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp , cảng tổng hợp và dịch vụ...
Quyết định 403/QĐ-UBND
10/09/2018 16: 59:00
V/v phê duyệt Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng...
Quyết định 5420/QĐ-UBND
10/09/2018 16: 54:00
V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết  xây dựng tỷ lệ 1/500 Bến xe khách Quảng Yên tại xã Liên Hòa, Thị...
Quyết định 322/QĐ-UBND
10/09/2018 16: 12:00
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chiến thắng...
Quyết định 3974/QĐ-UBND
10/09/2018 16: 06:00
V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đông Mai, phường...
Quyết định số 1792/QĐ-UBND
10/09/2018 15: 59:00
V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công  nhân và chuyên gia phục vụ...
Quyết định số: 2000/QĐ-UBND
10/09/2018 15: 50:00
V/v phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh...
Quyết định số: 974/QĐ-UBND
10/09/2018 14: 36:00
Quyết định số: 88/QĐ-BQLKKT
10/09/2018 10: 18:00
V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng Cảng tổng hợp và Khu liên hợp...
Quyết định số: 609/QĐ-UBND
10/09/2018 10: 07:00
V/v phê uyệt Quy hoạch  phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 Tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2963
Đã truy cập: 6078302