Trang chủ Quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo
QĐ 2556: V/v Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hải Châu (lần đầu)
29/06/2015 00: 00:00
Quyết định 3037/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại của Nguyễn Thị Mấn, trú tại khu Khe Cát, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên liên quan đến việc bồi thường GPMB để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường công vụ thi công dự án trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ
09/05/2014 00: 00:00
Quyết định 3038/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại của ông Vũ Sỹ Phong, trú tại khu Khe Cát, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên liên quan đến việc BTGPMB để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường công vụ thi công D.A trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ ...
09/05/2014 00: 00:00
Quyết định 2993/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Bá Tước, trú tại khu Yên Lập Đông, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên liên quan đến phương án bồi thường GPMB để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn TP. Uông Bí - TP. Hạ Long
05/05/2014 01: 00:00
Quyết định 2884/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại của ông Vũ Đình Sỹ, trú tại khu Yên Lập Đông, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên liên quan đến phương án bồi thường GPMB để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn TP. Uông Bí - TP. Hạ Long
21/04/2014 00: 00:00
Quyết định 2195/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Đoàn, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên liên quan đến phương án bồi thường GPMB để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn TP. Uông Bí - TP. Hạ Long
04/04/2014 00: 00:00
Quyết định 2196/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đắc Nhiệm, trú tại khu Hợp Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên liên quan đến phương án bồi thường GPMB để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn TP. Uông Bí - TP. Hạ Long
04/04/2014 00: 00:00
Quyết định 2110/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đình Cương, trú tại khu Tân Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên liên quan đến phương án bồi thường GPMB để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn TP. Uông Bí - TP. Hạ Long
25/03/2014 00: 00:00
Quyết định 1911/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thành Tuất, khu Đường Ngang, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên liên quan đến phương án bồi thường GPMB để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn TP. Uông Bí - TP. Hạ Long
13/03/2014 00: 00:00
Quyết định 1506/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Thu, địa chỉ (theo phương an: khu Yên Lập Đông, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên liên quan đến phương án bồi thường GPMB để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn TP. Uông Bí -
06/03/2014 00: 00:00
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 423
Đã truy cập: 2339574