Trang chủ Thông báo đấu giá
Thông báo:190/TB-PTQĐ
20/07/2021 19: 59:00
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất Khu dân cư tự xây Thống Nhất 2....
Thông báo số:267/TB-PTQĐ
19/10/2020 16: 19:00
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng 12 ô đất ở thuộc khu quy hoạch dân cư...
Thông báo số:126/TB-PTQĐ
29/06/2020 16: 58:00
V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng 20 ô đất ở thuộc khu quy hoạch dân cư tự...
Thông báo sô:116/TB-PTQĐ
22/06/2020 16: 49:00
V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng 20 ô đất ở khu quy hoạch dân cư tự xây...
Thông báo số;47/TB-PTQĐ
22/06/2020 16: 39:00
V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở khu quy hoạch dân cư tự xây Thống...
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.
23/07/2018 15: 20:00
Công ty CP Đấu giá Quảng Ninh  tổ chức đấu giá quyền sử dụng 76 ô đất gồm: - 64 ô đất Khu dân cư tự...
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Quảng Yên
06/07/2018 09: 04:00
1. Các khu đấu giá- 64 ô ở Khu 11, phường Hà An- 6 ô xen cư Khu 6, phường Yên Hải- 4 ô xen cư Đầu...
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Quảng Yên
28/06/2018 10: 41:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3823
Đã truy cập: 5597342