Trang chủ Thông báo đấu giá
Thông báo:504/TB-PTQĐ
30/11/2023 14: 57:00
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo:500/TB-PTQĐ
28/11/2023 09: 57:00
Về việc  lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 07 ô đất tồn thuộc các quy hoạch...
Quyết định: 128/QĐ-PTQĐ
28/11/2023 09: 18:00
Ban hành tiêu chí và thang chấm điểm lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 07 ô...
Thông báo: 436/TB-PTQĐ
30/10/2023 14: 23:00
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo:190/TB-PTQĐ
20/07/2021 19: 59:00
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất Khu dân cư tự xây Thống Nhất 2....
Thông báo số:267/TB-PTQĐ
19/10/2020 16: 19:00
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng 12 ô đất ở thuộc khu quy hoạch dân cư...
Thông báo số:126/TB-PTQĐ
29/06/2020 16: 58:00
V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng 20 ô đất ở thuộc khu quy hoạch dân cư tự...
Thông báo sô:116/TB-PTQĐ
22/06/2020 16: 49:00
V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng 20 ô đất ở khu quy hoạch dân cư tự xây...
Thông báo số;47/TB-PTQĐ
22/06/2020 16: 39:00
V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở khu quy hoạch dân cư tự xây Thống...
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.
23/07/2018 15: 20:00
Công ty CP Đấu giá Quảng Ninh  tổ chức đấu giá quyền sử dụng 76 ô đất gồm: - 64 ô đất Khu dân cư tự...
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 607
Đã truy cập: 6053793