Trang chủ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH UBND THỊ XÃ
Thông báo:03/TB-UBND
11/01/2022 20: 49:00
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Quảng Yên 12 tháng năm 2021
Thông báo;252/TB-UBND
15/10/2021 20: 26:00
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Quảng Yên quý III năm 2021
Quyết định:2557/QĐ-UBND
10/08/2021 13: 01:00
Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của UBND thị xã Quảng...
Thông báo:174/TB-UBND
14/07/2021 20: 26:00
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Quảng Yên quý II năm 2021
Công văn:1799/UBND-TCKH
14/07/2021 08: 06:00
V/v rà soát lại máy móc, thiết bị chuyên dùng đề nghị ban hành định mức năm 2021
Thông báo số: 130/TB-UBND
19/05/2021 10: 17:00
Kết luận của đồng chí Trần Đức Thắng, chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giao ban thu ngân sách và...
Báo cáo:211/BC-UBND
12/05/2021 08: 03:00
Giám sát việc chấp hành các quy định trong quản lý sử dụng tài sản tại các cơ quan nhà nước giai...
Quyết định số: 916/QĐ-UBND
22/04/2021 16: 04:00
Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; Phân bổ tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách...
Thông báo:78/TB-UBND
17/04/2021 15: 17:00
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Quảng Yên Quý I năm 2021
Công văn:457/UBND-TCKH
27/02/2021 08: 10:00
Về việc đăng ký mua sắm tập trung năm 2021
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2345
Đã truy cập: 4137107