Trang chủ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH UBND THỊ XÃ
Thông báo;252/TB-UBND
15/10/2021 20: 26:00
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Quảng Yên quý III năm 2021
Quyết định:2557/QĐ-UBND
10/08/2021 13: 01:00
Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của UBND thị xã Quảng...
Thông báo:174/TB-UBND
14/07/2021 20: 26:00
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Quảng Yên quý II năm 2021
Công văn:1799/UBND-TCKH
14/07/2021 08: 06:00
V/v rà soát lại máy móc, thiết bị chuyên dùng đề nghị ban hành định mức năm 2021
Thông báo số: 130/TB-UBND
19/05/2021 10: 17:00
Kết luận của đồng chí Trần Đức Thắng, chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giao ban thu ngân sách và...
Báo cáo:211/BC-UBND
12/05/2021 08: 03:00
Giám sát việc chấp hành các quy định trong quản lý sử dụng tài sản tại các cơ quan nhà nước giai...
Quyết định số: 916/QĐ-UBND
22/04/2021 16: 04:00
Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; Phân bổ tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách...
Thông báo:78/TB-UBND
17/04/2021 15: 17:00
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Quảng Yên Quý I năm 2021
Công văn:457/UBND-TCKH
27/02/2021 08: 10:00
Về việc đăng ký mua sắm tập trung năm 2021
Quyết định:4432/QĐ-UBND
29/12/2020 15: 23:00
Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của UBND thị xã Quảng...
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1349
Đã truy cập: 3558487