Trang chủ CKNS UBND thị xã
Quyết định số:3354/QĐ-UBND
12/12/2020 15: 14:00
Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Quảng Yên quý III năm 2020
Công khai ngân sách xã, phường năm 2020
12/12/2020 15: 04:00
Nghị quyết HĐND thị xã Quảng Yên ( Xem và tải về )
10/06/2020 10: 51:00
Thông báo số:205/TB-UBND
12/02/2020 08: 44:00
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Quảng Yên 6 tháng đầu năm 2019
Quyết định số:111/QĐ-UBND
23/01/2020 09: 52:00
Về việc công bố công khai dự toán  ngân sách năm 2020 của thị xã Quảng Yên
Quyết định số:3725/QĐ-UBND
04/10/2019 08: 38:00
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Quảng Yên Quý 3 năm 2019
Quyết định số:3090/QĐ-UBND
22/08/2019 08: 36:00
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của thị xã Quảng Yên
Quyết định số:1111/QĐ-UBND
24/04/2019 08: 31:00
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Quý I năm 2019
Quyết định số:497/QĐ-UBND
28/02/2019 08: 41:00
Về việc công bố công khai số liệu dự toán năm 2019
Quyết định số:429/QĐ/UBND
22/02/2019 15: 32:00
Về việc công bố công khai mua sắm tài sản tập trung năm 2018
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1233
Đã truy cập: 2708054