Trang chủ CKNS UBND thị xã
Thông báo:03/TB-UBND
11/01/2022 20: 49:00
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Quảng Yên 12 tháng năm 2021
Thông báo số: 130/TB-UBND
19/05/2021 10: 17:00
Kết luận của đồng chí Trần Đức Thắng, chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giao ban thu ngân sách và...
Thông báo:78/TB-UBND
17/04/2021 15: 17:00
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Quảng Yên Quý I năm 2021
Quyết định số:3354/QĐ-UBND
12/12/2020 15: 14:00
Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Quảng Yên quý III năm 2020
Công khai ngân sách xã, phường năm 2020
12/12/2020 15: 04:00
Nghị quyết HĐND thị xã Quảng Yên ( Xem và tải về )
10/06/2020 10: 51:00
Báo cáo:102/BC-UBND
10/03/2020 08: 51:00
Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
Thông báo số:205/TB-UBND
12/02/2020 08: 44:00
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Quảng Yên 6 tháng đầu năm 2019
Quyết định số:111/QĐ-UBND
23/01/2020 09: 52:00
Về việc công bố công khai dự toán  ngân sách năm 2020 của thị xã Quảng Yên
Quyết định số:3725/QĐ-UBND
04/10/2019 08: 38:00
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Quảng Yên Quý 3 năm 2019
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2696
Đã truy cập: 4516958