Trang chủ Thông tin cho nhà đầu tư
Thông báo số: 199/TB-UBND
18/08/2021 21: 34:00
Về việc thu hồi địa điểm lập quy hoạch chi tiết bến thuỷ nội địa, bãi vật liệu xây dựng, hàng rời...
Thông báo:190/TB-PTQĐ
20/07/2021 19: 59:00
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất Khu dân cư tự xây Thống Nhất 2....
Quyết định:1930/QĐ-UBND
17/06/2021 22: 12:00
Vê việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường từ nút giao Chợ Rộc đến nút giao Phong Hải thị xã...
Quyết định:4802/QĐ-UBND
07/01/2021 20: 16:00
V/v phê duyệt điềi chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Quảng Yên
Thông báo:394/TB-UBND
07/01/2021 20: 09:00
Công khai phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Quảng Yên
Thông báo số: 331/TB-PTQĐ
16/12/2020 17: 41:00
V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng 110.241,6m2đất khi Nhà nước co thuê đất trả tiền...
Thông báo số:305/TB-PTQĐ
27/11/2020 16: 10:00
Về việc lựa chọn đơn vị đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc Khu dân cư tự xây Thống Nhất 3, phường...
Thông báo số:297/TB-PTQĐ
20/11/2020 17: 27:00
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở thuộc Điểm xen cư khu Cây Đước...
Quyết định số: 4039/QĐ-UBND
04/11/2020 14: 57:00
V/v bổ sung và điều chỉnh quy mô, địa điểm dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất...
Thông báo số:270/TB-PTQĐ
22/10/2020 16: 59:00
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu Quy hoạch dân cư tự xây tại...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 158
Đã truy cập: 3442937