Trang chủ Thông tin cho nhà đầu tư
Thông báo:70/TB-UBND
20/05/2022 20: 01:00
Về việc công bố bổ công khai điều chỉnh quy mô, địa điểm dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng...
Thông báo:159/TB-UBND
20/05/2022 19: 52:00
Về việc công bố bổ công khai điều chỉnh quy mô, địa điểm dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng...
Thông báo:77/TB-UBND
05/04/2022 14: 11:00
Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Quy định số:3396/QĐ-UBND
13/12/2021 17: 30:00
Về việc phê duyệt Quy hoạch  phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Tây Bắc thị xã Quảng Yên ( phân...
Thông báo:304/TB-UBND
13/12/2021 17: 19:00
V/v công bố công khai Quy hoạch phân tỷ lệ 1/2000 Khu Đô thị Liên Hòa ( phân khu A7) tại phường,...
Thông báo số: 199/TB-UBND
18/08/2021 21: 34:00
Về việc thu hồi địa điểm lập quy hoạch chi tiết bến thuỷ nội địa, bãi vật liệu xây dựng, hàng rời...
Thông báo:190/TB-PTQĐ
20/07/2021 19: 59:00
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất Khu dân cư tự xây Thống Nhất 2....
Quyết định:1930/QĐ-UBND
17/06/2021 22: 12:00
Vê việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường từ nút giao Chợ Rộc đến nút giao Phong Hải thị xã...
Quyết định:4802/QĐ-UBND
07/01/2021 20: 16:00
V/v phê duyệt điềi chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Quảng Yên
Thông báo:394/TB-UBND
07/01/2021 20: 09:00
Công khai phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Quảng Yên
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2993
Đã truy cập: 4239057