Trang chủ Thông tin cho nhà đầu tư
Quy định số:3396/QĐ-UBND
13/12/2021 17: 30:00
Về việc phê duyệt Quy hoạch  phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Tây Bắc thị xã Quảng Yên ( phân...
Thông báo:304/TB-UBND
13/12/2021 17: 19:00
V/v công bố công khai Quy hoạch phân tỷ lệ 1/2000 Khu Đô thị Liên Hòa ( phân khu A7) tại phường,...
Thông báo số: 199/TB-UBND
18/08/2021 21: 34:00
Về việc thu hồi địa điểm lập quy hoạch chi tiết bến thuỷ nội địa, bãi vật liệu xây dựng, hàng rời...
Thông báo:190/TB-PTQĐ
20/07/2021 19: 59:00
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất Khu dân cư tự xây Thống Nhất 2....
Quyết định:1930/QĐ-UBND
17/06/2021 22: 12:00
Vê việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường từ nút giao Chợ Rộc đến nút giao Phong Hải thị xã...
Quyết định:4802/QĐ-UBND
07/01/2021 20: 16:00
V/v phê duyệt điềi chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Quảng Yên
Thông báo:394/TB-UBND
07/01/2021 20: 09:00
Công khai phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Quảng Yên
Thông báo số: 331/TB-PTQĐ
16/12/2020 17: 41:00
V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng 110.241,6m2đất khi Nhà nước co thuê đất trả tiền...
Thông báo số:305/TB-PTQĐ
27/11/2020 16: 10:00
Về việc lựa chọn đơn vị đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc Khu dân cư tự xây Thống Nhất 3, phường...
Thông báo số:297/TB-PTQĐ
20/11/2020 17: 27:00
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở thuộc Điểm xen cư khu Cây Đước...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 442
Đã truy cập: 3814978