Trang chủ BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Quyết định:94-QĐ/TU
03/03/2021 18: 18:00
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên...
Quyết định:74/QĐ-UBND
03/03/2021 18: 16:00
Về việc thành lập Ủy ban bầu cử thị xã Quảng Yên, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo:01/TB-UBBC
03/03/2021 18: 13:00
Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử thị xã Quảng Yên, nhiệm kỳ 2021-2026
Quyết định:07/QĐ-UBBC
03/03/2021 18: 07:00
Về việc thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu...
Quyết định: 02/QĐ-UBBC
03/03/2021 18: 02:00
Ban hành Quy chế làm việc của Ủ ban bầu cử thị xã Quảng Yên, nhiệm kỳ 20221-2026
Kế hoạch :01/KH-UBBC
03/03/2021 17: 59:00
Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử  HĐND các cấp thị xã Quảng Yên nhiệm...
Nghị quyết:15/NQ-UBBC
03/03/2021 17: 52:00
Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, và số lượng đại biểu được bầu ở...
Công văn:463/UBND-TP
02/03/2021 14: 24:00
Về việc tăng cường PBGDPL phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp...
Văn bản bầu cử
02/03/2021 14: 20:00
Thị xã phấn đấu đảm bảo tiến độ xây dựng Nhà văn hóa thôn, khu phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
27/02/2021 09: 53:00
Trước thực trạng một số nhà văn hóa thôn, khu trên địa bàn thị xã đã bị xuống cấp, diện tích nhỏ...
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 428
Đã truy cập: 2723493