Trang chủ Báo cáo Kinh tế xã hội hàng quý
Báo cáo:88/BC-CCTK
17/11/2023 08: 29:00
Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 11 năm 2023
Báo cáo số: 422/BC-UBND
06/11/2023 09: 37:00
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11/2023
Báo cáo Số: 77 /BC-CCTK
23/10/2023 09: 24:00
Báo cáo Ước tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10 năm 2023
THÔNG BÁO số: : 235/TB-UBND
17/10/2023 16: 11:00
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2023 của thị xã Quảng Yên
Báo cáo Số: 37/BC-UBND
25/08/2023 10: 18:00
BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tháng 08/2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2023
Báo cáo số: 159/BC-UBND
05/07/2023 16: 53:00
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2023
Báo cáo số: 127/BC-UBND
05/07/2023 16: 52:00
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2023
Báo cáo số: 48/BC-UBND
05/07/2023 16: 50:00
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2023
Báo cáo số: 201/BC-UBND
05/07/2023 16: 48:00
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm...
Báo cáo số: 69/BC-UBND
05/07/2023 16: 43:00
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2023
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 327
Đã truy cập: 6060086