Thị ủy

15/03/2018

THỊ ỦY QUẢNG YÊN

 

 

 - Địa chỉ: Thị xã Quảng Yên – Quảng Ninh
 - Điện thoại: 02033.875.238      Fax : 02033.875.527

 

1 - TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

 

 

Đồng chí HỒ VĂN VỊNH
 Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD; ĐH tài chính kế toán; Cao đẳng kiểm sát
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp
Trình độ ngoại ngữ: B1 Châu âu
 Điện thoại:  0203.3683.868 -  DĐ: 0913548435
Email: hovanvinh@quangninh.gov.vn
 
 

 

 

 

 Đồng chí ĐỖ XUÂN ĐIỆP
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Quản lý quy hoạch xây dựng đô thị và công trình;
Kiến trúc sư ngành Quy hoạch đô thị- nông thôn
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0912.015.842
Email: doxuandiep@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí TRẦN ĐỨC THẮNG
Phó Bí thư  Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã
Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0911.272.222.
Email: tranducthang.qy@quangninh.gov.vn
 

 

 

 2- BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY

 

 • Đồng chí Hồ Văn Vịnh 
 • Đồng chí Đỗ Xuân Điệp
 • Đồng chí Trần Đức Thắng.
 • Đồng chí Lê Mạnh Tuyến.
 • Đồng chí Nguyễn Văn Bắc.                                                                                                            
 • Đồng chí Lưu Thanh Phương
 • Đồng chí Đống Văn Đô
 • Đồng chí Lê Thị Hay
 • Đồng chí Nguyễn Xuân Lượng
 • Đồng chí Bùi Duy Tuấn
 • Đồng chí Vũ Xuân Lịch
 • Đồng chí Lê Văn Tháp

 

 

 

 3- BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ QUẢNG YÊN 

 

 • Đồng chí Hồ Văn Vịnh 
 • Đồng chí Đỗ Xuân Điệp
 • Đồng chí Trần Đức Thắng.
 • Đồng chí Lê Mạnh Tuyến.
 • Đồng chí Nguyễn Văn Bắc.                                                                                                            
 • Đồng chí Lưu Thanh Phương
 • Đồng chí Đống Văn Đô
 • Đồng chí Lê Thị Hay
 • Đồng chí Nguyễn Xuân Lượng
 • Đồng chí Bùi Duy Tuấn
 • Đồng chí Vũ Xuân Lịch
 • Đồng chí Lê Văn Tháp
 • Đồng chí Nguyễn Kiên Cường
 • Đồng chí Trần Công Nguyên
 • Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Hương
 • Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Nga
 • Đồng chí Tô Duy Tòng
 • Đồng chí Trần Mạnh Thắng
 • Đồng chí Tống Văn Hiện
 • Đồng chí Vũ Công Mười
 • Đồng chí Bùi Tố Dưỡng
 • Đồng chí Đào Thị Hương Giang
 • Đồng chí Vũ Hồng Gương
 • Đồng chí Vũ Đắc Cường
 • Đồng chí Vũ Ngọc Hùng
 • Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan
 • Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng
 • Đồng chí Nguyễn Đức Tú
 • Đồng chí Vũ Ngân Hà
 • Đồng chí Vũ Đức Hào
 • Đồng chí Vũ Đức Hoàn
 • Đồng chí Lê Văn Hướng
 • Đồng chí Phạm Văn Lưu
 • Đồng chí Nguyễn Thái Sơn
 • Đồng chí Phạm Văn Sơn
 • Đồng chí Bùi Văn Thắng
 • Đồng chí Nguyễn Thị Thúy
 • Đồng chí Nguyễn Thành Trung

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2745
Đã truy cập: 6072051