TP

 

PHÒNG TƯ PHÁP

.

 

 

- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 3 tầng, khu liên cơ quan UBND thị xã Quảng Yên
- SĐT: 0203.3680.029  
- Email: phongtp.qy@quangninh.gov.vn

 

 

1. Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc lan
 Chức vụ: Trưởng phòng
 Trình độ Chuyên môn: Đại học
 Trình độ LL Chính trị: Cử nhân
ĐT:  0203.3683270 - 0916308157

 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Phụ trách chung các hoạt động của phòng; trình UBND thị xã các văn bản tham mưu thuộc chức năng, nhiệm vụ; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Quản lý và đăng ký hộ tịch; xây dựng văn bản QPPL; giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của phòng tại Trung tâm Hành chính công …

 

 

 

 

 

 Bà Nguyễn Thị Đông
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ LL Chính trị: Cử nhân
ĐT: 0904760456 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; kiểm tra văn bản QPPL; công tác chuẩn tiếp cận pháp luật ở xã, phường; công tác trợ giúp pháp lý; công tác quản lý về nuôi con nuôi; lĩnh vực bồi thường nhà nước…

 

 

 

 Bà Vũ Thị Hải Yến 
Chuyên viên
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ LL Chính trị: 
ĐT: 0203.3680029-0932284969

 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Rà soát, cập nhật thủ tục hành chính của cơ quan; công tác văn thư, lưu trữ; giúp Trưởng phòng tổng hợp báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và các báo cáo đột xuất khác; thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã; đấu giá tài sản; tham gia giám sát hoạt động sổ xố…

 

 

 

Bà Trần Thị Phương Thanh 
Chuyên Viên
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0203.3680029-0933313688

 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Thường trực tiếp nhận, tham mưu giải quyết và trả kết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công thị xã gồm: lĩnh vực hộ tịch; dịch thuật; chứng thực. Tham gia giám sát hoạt động sổ xố; nghiệp vụ tài chính, tài sản của phòng

 

 

 

                                                                 2. Chức năng, nhiệm vụ

 Theo QĐ 07/2015/QĐ-UBND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1300
Đã truy cập: 3086147