MTTQ

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

 

- Địa chỉ: 

-  SĐT:

 - Email: ubmttq.qy@quangninh.gov.vn

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Đống Văn Đô
Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Quảng Yên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0912.643488
Email: dongvando@quangninh.gov.vn

  

 Ông: Lê Đức Trà
Phó Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Quảng Yên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0963 851 962
Email: 

 

Ông Đặng Văn Hiệp
Phó Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Quảng Yên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại:
Email: dangvanhiep@quangninh.gov.vn
 

 

Bà Nguyễn Thị Thơi
Chức vụ: Nhân viên văn phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LL Chính trị:
ĐT: 01626 915 888
Email:

 

 

 

Bà Trần Thị Thùy Dương
Chức vụ: kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0974 391 831
Email:

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1985
Đã truy cập: 1951797