MẶT TRẬN TỔ QUỐC

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

 

  • Địa chỉ: 
  • SĐT:
  •  Email: ubmttq.qy@quangninh.gov.vn  

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 
Ông NGUYỄN XUÂN LƯỢNG
Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Quảng Yên
Trình độ Chuyên môn: Đại học
Trình độ LL Chính trị: Cao cấp
ĐT: 0902 199 888
Email: nguyenxuanluong@quangninh.gov.vn    
 
 
 
 
 
 

Ông ĐẶNG VĂN HIỆP
Phó Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Quảng Yên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại:
Email: dangvanhiep@quangninh.gov.vn
 
 
 
   Ông NGUYỄN VĂN MẠNH
Thường trực  Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Quảng Yên
Trình độ Chuyên môn: Thạc sĩ luật
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0366.999.222

 

 

 

 

Bà 
Chức vụ: Nhân viên văn phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LL Chính trị:
ĐT: 
Email:

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2694
Đã truy cập: 6072000