LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

 

 - Địa chỉ: 
-  SĐT:
 - Email: ldld.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông DƯƠNG ĐÌNH QUÂN
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ
Trình độ Chuyên môn: Thạc sỹ XDĐ & CQNN
Trình độ LLCT: Cử nhân
ĐT: 0975789698
Email:
 
 
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách
 Phụ trách hoạt động Công đoàn trên địa bàn thị xã

 

     

 

 

 

Ông 
Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ
Trình độ Chuyên môn: 
Trình độ LL Chính trị: 
ĐT: 
 
 
 
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách
Chỉ đạo hoạt động Ban Nữ công, trực tiếp phụ trách hoạt động của các CĐCS doanh nghiệp trên địa bàn thị xã
 Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ thị xã khóa X, trực tiếp phụ trách CĐCS các trường học

 

 

 

 

 

Bà NGUYỄN THỊ THANH NGA
Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ
Trình độ Chuyên môn: Đại học 
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp 
ĐT: 0966070056
 
 
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách
Phụ trách kế toán, văn thư

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 318
Đã truy cập: 6321871