LDLD

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

 

- Địa chỉ: 

-  SĐT:

 - Email: ldld.qy@quangninh.gov.vn

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Tô Duy Tòng
Chủ tịch LĐLĐ
Trình độ Chuyên môn: Đại học 
Trình độ LL Chính trị: Cao cấp
ĐT:  0986160660
Email: toduytong@quangninh.gov.vn
 
 
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách
 Phụ trách hoạt động Công đoàn trên địa bàn thị xã

 

 

 

 

  

Ông Nguyễn Quốc Lương
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ
Trình độ Chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ LL Chính trị: Cao cấp 
ĐT: 0904619088
 
 
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách
 Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ thị xã khóa X, trực tiếp phụ trách CĐCS các trường học

 

 

 

 

Ông Phí Thanh Hải
Phó Chủ tịch LĐLĐ
Trình độ Chuyên môn: Đại học 
Trình độ LL Chính trị: Cao cấp
ĐT: 0983865667
 
 
 
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách
Chỉ đạo hoạt động Ban Nữ công, trực tiếp phụ trách hoạt động của các CĐCS doanh nghiệp trên địa bàn thị xã

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga
Cán bộ chuyên trách LĐLĐ
Trình độ Chuyên môn: Đại học 
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp 
ĐT: 0966070056
 
 
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách
Phụ trách kế toán, văn thư

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2895
Đã truy cập: 4238959