THỊ ĐOÀN

THỊ ĐOÀN QUẢNG YÊN

 

- Địa chỉ: Số 44, Phố Ngô Quyền, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
-  SĐT: 02033.875237; 02033681489.
- Email: td.qy@quangninh.gov.vn

 

 

1- Chức năng, nhiệm vụ:

  • Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Quảng Yên (gọi tắt là Ban Chấp hành Thị Đoàn) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ chức Đoàn thị xã giữa hai kỳ Đại hội, thực hiện nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đoàn tại chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (khóa XI).
  • Lãnh đạo toàn diện các mặt công tác Đoàn, Hội, Đội toàn thị xã. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Quảng Yên lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2017-2022); triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã và của Tỉnh Đoàn Quảng Ninh (nhiệm kỳ 2017-2022) giao cho.

 

 

 

 

 

 

 

2 - Cơ cấu tổ chức

 

 

 

Bà BÙI THỊ QUỲNH NGA
Chức vụ: Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch HLHTNVN
Trình độ chuyên môn: Cử nhân công tác xã hội, Thạc sỹ Quản lý kinh tế
Trình đô LL Chính trị : Cao cấp
ĐT: 0395099888
 

 

 

 

Ông PHẠM NGỌC SƠN
Chức Vụ: Phó bí thư Thị Đoàn
Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0398292666 

 

 

 

 

Ông ĐẶNG THANH BÌNH
Ủy viên BCH Thường trực
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Trình độ LL Chính tri: trung cấp
ĐT: 0933.026688
Email: dangthanhbinhvn@gmail.com

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 850
Đã truy cập: 6232142