TD

THỊ ĐOÀN QUẢNG YÊN

 

- Địa chỉ: Số 44, Phố Ngô Quyền, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
-  SĐT: 02033.875237; 02033681489.
- Email: td.qy@quangninh.gov.vn

 

 

1- Chức năng, nhiệm vụ:

  • Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Quảng Yên (gọi tắt là Ban Chấp hành Thị Đoàn) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ chức Đoàn thị xã giữa hai kỳ Đại hội, thực hiện nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đoàn tại chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (khóa XI).
  • Lãnh đạo toàn diện các mặt công tác Đoàn, Hội, Đội toàn thị xã. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Quảng Yên lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2017-2022); triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã và của Tỉnh Đoàn Quảng Ninh (nhiệm kỳ 2017-2022) giao cho.

 

 

 

 

 

 

 

2 - Cơ cấu tổ chức

 

 

 

Bà Bùi Thị Quỳnh Nga
Bí thư Thị đoàn, Chủ nhiệm UBKT Thị đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thị xã, kiêm Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP thị xã
Trình độ chuyên môn: Cử nhân công tác xã hội
Trình đô LL Chính trị : trung cấp
ĐT: 01695099888

 

 

 

 

Ông Đặng Thanh Bình
Ủy viên BCH Thường trực
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Trình độ LL Chính tri: trung cấp
Email: dangthanhbinhvn@gmail.com
ĐT: 0933.026688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2177
Đã truy cập: 4139830