Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Quảng Yên

 

 

 

- Địa chỉ: Số 29, Ngô Quyền, phường Quảng Yên

- Điện thoại văn phòng: 02033 680 531

- Email công vụ: bqlda.qy@quangninh.gov.vn

- Ảnh trụ sở:

- Chức năng, nhiệm vụ: Quản lý các Dự án, Công trình, Hạng mục công trình trên địa bàn thị xã Quảng Yên.

 

 

Tổ chức bộ máy


 

 

 

 Ông  Đặng Văn Ninh

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng dân dụng

Trình độ LLCT: Trung cấp

Email:

SĐT: 0203. 3555668 - 0904744779

SĐT: 0203.3875593 - 0915 563 469

 Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Phụ trách chung

 

 

 

 

 Ông Vũ Đức Cường

Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý xây dựng

Trình độ LLCT: Trung cấp

Email:

SĐT: 0203 3555668 - 0912331344

 Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Phụ trách Công trình hạ tầng đô thị, giao thông công chính

 

 

 

 

Ông Bùi Văn Tân

Chức vụ: Phó giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học Giao thông

Trình độ LLCT: Trung cấp

Email:

SĐT: 0203 3555668 - 0912775154

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Phụ trách : Công trình giao thông, thủy lợi

 

 

 

 

 Ông Lê Đức Toản

Chức vụ: CB kỹ thuật

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Email: 

ĐT: 0912.155.746

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Kỹ thuật Công trình XD dân dụng

 

 

 

 

Bà Đỗ Thị Hoan

Chức vụ: Nhân viên Văn thư,Thủ quỹ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

Trình độ LLCT: 

Email:

SĐT: 0912673959

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Văn thư,Thủ quỹ cơ quan

 

 

 

 

Ông Vũ Minh Chiến

Chức vụ: Nhân viên lái xe

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

Trình độ LLCT: 

Email:

SĐT: .0913594521

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: lái xe cơ quan

 

 

 

Ông  Lê Văn Chuyển

Chức vụ: Nhân viên Kế toán

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

Email:

SĐT: 0915071340

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Kế toán viên

 

 

 

 

Ông Phạm Hùng

Chức vụ: CB kỹ thuật

Trình độ chuyên môn: Đại học Kiến trúc

Trình độ LLCT: 

Email:

SĐT: 0913696581

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Kỹ thuật Công trình XD dân dụng, GT công chính

 

 

 

 

Ông Ngô Văn Cường

Chức vụ: CB kỹ thuật

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý xây dựng

Trình độ LLCT: Trung cấp

Email:

SĐT: 0203 3555668 - 0915 130 381

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Kỹ thuật Công trình thủy lợi

 

 

 

 

Ông Vũ Đắc Hưng

Chức vụ: CB kỹ thuật

Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi

Trình độ LLCT: Trung cấp

Email:

SĐT:01694784384 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Kỹ thuật Công trình thủy lợi

 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ: CB kỹ thuật

Trình độ chuyên môn: Đại học Giao thông

Trình độ LLCT:  

Email:

SĐT: 0904 166 186

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Kỹ thuật Công trình giao thông

 

 

 

 

Ông Dương Văn Thăng

Chức vụ: CB kỹ thuật

Trình độ chuyên môn: Đại học Kiến trúc

Trình độ LLCT: 

Email:

SĐT: 0986 381 981

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Kỹ thuật Công trình XD dân dụng

 

 

 

 

 

Ông Đoàn Trung Lực

Chức vụ: CB kỹ thuật

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Trình độ LLCT: Đại học 

Email:

SĐT: 0968 180 032

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Kỹ thuật Công trình XD dân dụng

 

 

 

 

Ông Nguyễn Ngọc Chung

Chức vụ: CB kỹ thuật

Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng

Trình độ LLCT: 

Email:

SĐT: 0912 627 892

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Kỹ thuật Công trình XD dân dụng, GT công chính

 

 

 

 

Ông Nguyễn Tiến Vũ

Chức vụ: CB kỹ thuật

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý xây dựng

Trình độ LLCT: 0169 317 5281

Email:

SĐT: 0913696581

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Kỹ thuật Công trình XD dân dụng, thủy lợi

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền

Chức vụ: Nhân viên Kế toán

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: 

Email:

SĐT: 0968 280 293

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Kế toán viên

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3514
Đã truy cập: 4239578