Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Quảng Yên

 

  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Quảng Yên

 

- Địa chỉ: Số 29, Ngô Quyền, phường Quảng Yên
- Điện thoại văn phòng: 02033 680 531
- Email công vụ: bqlda.qy@quangninh.gov.vn
- Ảnh trụ sở:
- Chức năng, nhiệm vụ: Quản lý các Dự án, Công trình, Hạng mục công trình trên địa bàn thị xã Quảng Yên.

 

 

Tổ chức bộ máy

 

 

 

 

Ông Bùi Văn Tân 
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng
Trình độ LLCT: Cao cấp
Email:
SĐT: 0203 3555668 - 0912775154

 Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Phụ trách chung

 

 

 

 

 Ông Vũ Đức Cường
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý xây dựng
Trình độ LLCT: Cao cấp
Email:
SĐT: 0203 3555668 - 0912331344

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Phụ trách Công trình hạ tầng đô thị, giao thông công chính

 

 

 

 

 
Chức vụ: Phó giám đốc
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ LLCT: 
Email:
SĐT: 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Phụ trách : Công trình giao thông, thủy lợi

 

 

 

 

 Ông Lê Đức Toản
Chức vụ: CB kỹ thuật
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
Trình độ LLCT: Cao cấp
Email: 
ĐT: 0912.155.746

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Kỹ thuật Công trình XD dân dụng

 

 

 

Ông Vũ Xuân Hiệp
Chức vụ: CB kỹ thuật
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLDA
Trình độ LLCT: Sơ cấp
SĐT: 0916090669
Email:
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 
 
 
 
 
 
 
Ông Nguyễn Văn Tuấn
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
SĐT: đt: 0981666977
Email:
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ông  Lê Văn Chuyển
Chức vụ: Nhân viên Kế toán
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp
Email:
SĐT: 0915071340

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Kế toán viên

 

 

 

 

Ông Phạm Hùng
Chức vụ: CB kỹ thuật
Trình độ chuyên môn: Đại học Kiến trúc
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Email:
SĐT: 0913696581

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Kỹ thuật Công trình XD dân dụng, GT công chính

 

 

 

 

Ông Ngô Văn Cường
Chức vụ: CB kỹ thuật
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý xây dựng
Trình độ LLCT: Trung cấp
Email:
SĐT: 0203 3555668 - 0915 130 381

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Kỹ thuật Công trình thủy lợi

 

 

 

 

Ông Vũ Đắc Hưng
Chức vụ: CB kỹ thuật
Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi
Trình độ LLCT: Trung cấp
Email:
SĐT:01694784384 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Kỹ thuật Công trình thủy lợi

 

 

 

  

 

 

 

Ông Dương Văn Thăng
Chức vụ: CB kỹ thuật
Trình độ chuyên môn: Đại học Kiến trúc
Trình độ LLCT: Trung cấp
Email:
SĐT: 0986 381 981

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Kỹ thuật Công trình XD dân dụng

 

 

 

 

 

Ông Đoàn Trung Lực
Chức vụ: CB kỹ thuật
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật công trình 
Trình độ LLCT: Sơ cấp 
Email:
SĐT: 0968 180 032

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Kỹ thuật Công trình XD dân dụng

 

 

 

 

Ông Nguyễn Ngọc Chung
Chức vụ: CB kỹ thuật
Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Email:
SĐT: 0912 627 892

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Kỹ thuật Công trình XD dân dụng, GT công chính

 

 

 

 

Ông Nguyễn Tiến Vũ
Chức vụ: CB kỹ thuật
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý xây dựng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Email:
SĐT: 0913696581
 
 
 
 
Ông Nguyễn Thanh Tùng
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Email:
SĐT: 0912271688
 
 
 
 
Ông Hoàng Ngọc Sơn
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Email:
SĐT: 0912271688

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Kỹ thuật Công trình XD dân dụng, thủy lợi

 
 
Ông Nguyễn Quang Thắng
Chức vụ: Nhân viên Kế toán
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Email:
SĐT: 0987603430
 
 
 
 
 
 
Bà Đỗ Hải Yến
Chức vụ: Nhân viên Kế toán
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp
Email:
SĐT: 0977370992
 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Kế toán viên

 

Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền
Chức vụ: Nhân viên Kế toán
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Email:
SĐT: 0968 280 293 
 
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Văn thư,Thủ quỹ cơ quan
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ông Vũ Minh Chiến
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Email:
SĐT: .0913594521
 
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: lái xe cơ quan

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 706
Đã truy cập: 5808564