GDNN - GDTX

 

 

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẢNG YÊN

 

 

 

 - Địa chỉ: Khu 2 - Đường Nguyễn Du - Phường Quảng Yên - Thị xã Quảng Yên

 - Điện thoại văn phòng: 02033681813

 - Email công vụ: ttgdtx.yenhung.quangninh@moet.edu.vn

 

 

I - Chức năng, nhiệm vụ:

 

 

II Cơ cấu tổ chức

 

 

Ông Nguyễn Xuân Cường

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT: 0972551963

Email: nguyenxuancuong.ttquangyen@quangninh.edu.vn

 

 

Bà Ngô Thị Thu Hằng

Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐT: 0904916748

Email: ngothithuhang.ttyenhung@quangninh.edu.vn

 

 

Ông Nguyễn Thanh Minh

Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT: 0975720566

Email: nguyenthanhminh.ttquangyen@quangninh.edu.vn

 

 

 

 Ông Phạm Xuân Thành

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐT: 01684779568

Email: phamxuanthanh.ttyenhung@quangninh.edu.vn

 

 

Ông Đoàn Văn Bền

Chức vụ: Bí thư đoàn TN

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐT: 01685994458

Email: doanvanben.ttyenhung@quangninh.edu.vn

 

 

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Thư ký hội đồng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐT: 01685112867

Email: nguyenthanhtung.ttyenhung@quangninh.edu.vn

 

 

 Ông Phạm Quốc Cường

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐT: 01232088568

Email: phamquoccuong.ttyenhung@quangninh.edu.vn

 

Bà Đoàn Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐT: 01655399823

Email: doanthihonghanh.ttyenhung@quangninh.edu.vn

 

 

Bà Bùi Thị Hồng Năm

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐT: 0982689626

Email: buithihongnam.ttyenhung@quangninh.edu.vn

 

 

Bà Phạm Bích Thủy

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung  cấp

ĐT: 0988686136

Email: phambichthuy.ttyenhung@quangninh.edu.vn

 

 

 

Bà Vũ Thị Mai Hương  

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐT: 0976010797

Email: 

 

 

 

Bà Hoàng Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: 

ĐT: 0979583928

Email: 

 

 

Bà Trần Thị Mai Loan

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: 

ĐT: 01674691716

Email: 

 

 

Ông Đỗ Trung Thạch

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:  Sơ cấp

ĐT: 0984589707

Email: 

 

 

Ông Phạm Văn Trà

Chức vụ: Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:  Trung cấp

ĐT: 0982375289

Email: 

 

 

 Bà Dương Thị Thu Hường

Chức vụ: Nhân viên thư viện

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:  

ĐT: 0986114058

Email: duongthihuong.ttyenhung@quangninh.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2324
Đã truy cập: 4535689