GDNN - GDTX

 

 

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẢNG YÊN

 

 

 

 - Địa chỉ: Khu 2 - Đường Nguyễn Du - Phường Quảng Yên - Thị xã Quảng Yên
 - Điện thoại văn phòng: 02033681813
 - Email công vụ: ttgdtx.yenhung.quangninh@moet.edu.vn

 

 

I - Chức năng, nhiệm vụ:

 

 

II Cơ cấu tổ chức

 

 

 

Ông Nguyễn Thanh Minh
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0975720566
Email: nguyenthanhminh.ttquangyen@quangninh.edu.vn

 

 

Bà Ngô Thị Thu Hằng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Cao cấp
ĐT: 0904916748
Email: ngothithuhang.ttyenhung@quangninh.edu.vn

 

 

 

Ông 
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ LLCT: 
ĐT: 
Email: 

 

 

 

 Ông Phạm Xuân Thành
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT: 01684779568

 

 

Ông Đoàn Văn Bền
Chức vụ: Bí thư đoàn TN
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT: 01685994458
Email: doanvanben.ttyenhung@quangninh.edu.vn

 

 

Ông Nguyễn Thanh Tùng
Chức vụ: Thư ký hội đồng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT: 01685112867
Email: nguyenthanhtung.ttyenhung@quangninh.edu.vn

 

 

 Ông Phạm Quốc Cường
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT: 01232088568
Email: phamquoccuong.ttyenhung@quangninh.edu.vn

 

Bà Đoàn Thị Hồng Hạnh
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT: 01655399823
Email: doanthihonghanh.ttyenhung@quangninh.edu.vn

 

 

Bà Bùi Thị Hồng Năm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT: 0982689626
Email: buithihongnam.ttyenhung@quangninh.edu.vn

 

 

Bà Phạm Bích Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 0988686136
Email: phambichthuy.ttyenhung@quangninh.edu.vn

 

 

 

Bà Vũ Thị Mai Hương  
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT: 0976010797
Email: 

 

 

 

Bà Hoàng Thị Thanh Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT: 0979583928
Email: 

 

 

Bà Trần Thị Mai Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT: 01674691716
Email: 

 

 

Ông Đỗ Trung Thạch
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT:  Sơ cấp
ĐT: 0984589707
Email: 

 

 

 

 Bà Dương Thị Thu Hường
Chức vụ: Nhân viên thư viện
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT:  
ĐT: 0986114058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2340
Đã truy cập: 6202713