BQLCR

BAN QUẢN LÝ CHỢ RỪNG

 

 

 

 

Tổ chức bộ máy

 

 

 

Ông Trần Văn Tuyên

 

Trưởng Ban

 

Trình độ chuyên môn:

 

Trình độ LLCT :

 

 SĐT: 0912401789

Email:   

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Xuân Uyên

 

Phó Trưởng Ban

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

SĐT: 0973366879

 

 

 

 

 

Ông Bùi Duy Kiên

 

Chức vụ : Kế Toán

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

 SĐT: 0914686808

 

 

 

 

 

Bà Vũ Thị Thanh Huyền

Chức vụ :Thủ Quỹ

 Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT : 

Email:

 SĐT: 0914686808

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Hương

 Chức vụ: Nhân Viên

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

 SĐT: 01672965819

 

 

 

Bà Đinh Thị Đảo

 Chức vụ: Nhân Viên

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

 SĐT: 01655098368

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Hòa

 Chức vụ: Nhân Viên

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

 SĐT: 0988650268

 

 

 

 

Bà Đặng Thị Điệp Chi

Chức vụ: Nhân Viên

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

 SĐT: 0944956588

 

 

 

 

Ông Đào Ngọc Sinh

 Chức vụ: Nhân Viên

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

 SĐT: 01652271689

 

 

 

 

Ông Vũ Văn Lệ

 Chức vụ : Nhân Viên

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

 SĐT: 0976650336

 

 

 

 

 

Ông Đinh Vương Yên

Chức vụ : Nhân Viên

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

 SĐT: 01644238904

 

 

 

 

Ông Phạm Văn Thành

 Chức vụ : Nhân Viên

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

 SĐT: 01679121528

 

 

 

 

Ông Phạm Văn Báu

 Chức vụ: Nhân Viên

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

 SĐT: 01656554827

 

 

 

 

Ông Phạm Văn Xuyên

 Chức vụ: Nhân Viên

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

 SĐT: 0984837392

 

 

 

 

Ông Lê Văn Bình

 Chức vụ : Nhân Viên

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

 SĐT: 0912977304

 

 

 

 

 

 

Ông Phạm Văn Hạnh

Chức vụ:  Nhân Viên

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

 SĐT: 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Ngọc Phương

Chức vụ: Nhân Viên

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

 SĐT: 0984017311

 

 

 

 

Bà Vũ Thị Dung

Chức vụ:  Nhân Viên

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

 SĐT: 0987286963

 

 

 

 

 

Ông Vũ Văn Tú

Chức vụ : Nhân Viên

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

 SĐT: 01672789095

 

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy

Chức vụ:  Nhân Viên

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

 SĐT: 01698090418

 

 

 

 

 

Bà Ngô Thị Lập

 Chức vụ;Nhân Viên

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

 SĐT: 

 

 

 

 

Bà Cao Thị Vân

 Chức vụ: Nhân Viên

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

 SĐT: 0987059821

 

 

 

 

 

Bà Vũ Thị Bình

Chức vụ:  Nhân Viên

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

 SĐT: 01668521342

 

 

 

Bà Ngô Kim Thanh

Chức vụ:  Nhân Viên

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT :

Email:

 SĐT: 0986943760

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 528
Đã truy cập: 4880178