BQLCR

BAN QUẢN LÝ CHỢ RỪNG

Tổ chức bộ máy

 

 

 

 

 

Ông Trần Văn Tuyên
Trưởng Ban
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
 SĐT: 0912401789
Email:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Xuân Uyên
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
SĐT: 0973366879

 

 

 

 

 

 

 

Ông NGUYỄN HUY HỒNG
Chức vụ:  Phó Trưởng Ban
Trình độ Chuyên môn : Đại học
Trình độ LL Chính tri: Trung cấp
ĐT: 0397258666

 

 

 

 

 

 

Ông Bùi Duy Kiên
Chức vụ : Kế Toán
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
 SĐT: 0914686808

 

 

 

 

 

Bà Vũ Thị Thanh Huyền
Chức vụ :Thủ Quỹ
 Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT : 
Email:
 SĐT: 0914686808

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Hương
 Chức vụ: Nhân Viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
 SĐT: 01672965819

 

 

 

 

 

Bà Đinh Thị Đảo
 Chức vụ: Nhân Viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
 SĐT: 01655098368

 

 

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Hòa
 Chức vụ: Nhân Viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
 SĐT: 0988650268

 

 

 

 

 

 

Bà Đặng Thị Điệp Chi
Chức vụ: Nhân Viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
 SĐT: 0944956588

 

 

 

 

 

 

 

Ông Đào Ngọc Sinh
 Chức vụ: Nhân Viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
 SĐT: 01652271689

 

 

 

 

 

 

 

Ông Vũ Văn Lệ
 Chức vụ : Nhân Viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
 SĐT: 0976650336

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Đinh Vương Yên
Chức vụ : Nhân Viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
 SĐT: 01644238904

 

 

 

 

 

 

 

Ông Phạm Văn Thành
 Chức vụ : Nhân Viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
 SĐT: 01679121528

 

 

 

 

 

 

 

Ông Phạm Văn Báu
 Chức vụ: Nhân Viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
 SĐT: 01656554827

 

 

 

 

 

 

 

Ông Phạm Văn Xuyên
 Chức vụ: Nhân Viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
 SĐT: 0984837392

 

 

 

 

 

 

Ông Lê Văn Bình
 Chức vụ : Nhân Viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
 SĐT: 0912977304

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Phạm Văn Hạnh
Chức vụ:  Nhân Viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
 SĐT: 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Ngọc Phương
Chức vụ: Nhân Viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
 SĐT: 0984017311

 

 

 

 

 

 

 

Bà Vũ Thị Dung
Chức vụ:  Nhân Viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
 SĐT: 0987286963

 

 

 

 

 

 

 

Ông Vũ Văn Tú
Chức vụ : Nhân Viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
 SĐT: 01672789095

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy
Chức vụ:  Nhân Viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
 SĐT: 01698090418

 

 

 

 

 

 

 

Bà Ngô Thị Lập
 Chức vụ;Nhân Viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
 SĐT: 

 

 

 

 

 

Bà Cao Thị Vân
 Chức vụ: Nhân Viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
 SĐT: 0987059821

 

 

 

 

 

 

 

Bà Vũ Thị Bình
Chức vụ:  Nhân Viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
 SĐT: 01668521342

 

 

 

 

 

Bà Ngô Kim Thanh
Chức vụ:  Nhân Viên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT :
Email:
 SĐT: 0986943760

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 670
Đã truy cập: 5805101