QUANG YEN

 

UBND PHƯỜNG QUẢNG YÊN

 

 

  • Địa chỉ: Số 80, phố Ngô Quyền, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
  •  SĐT: 02.033.875.397
  •  Email: ubndquangyen.qy@quangninh.gov.vn

                 

 

 Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ông VŨ NGỌC HÙNG
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy 
Trình độ Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
Trình độ LL Chính tri: Cao cấp
ĐT: 0913313928
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông HOÀNG DUY ĐÔNG
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0982241388

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bà NGUYỄN THỊ THANH VÂN

Chức vụ: Chủ tịch HĐND  
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0945.306.678

 

 

 

 

 

 

 

Ông 
Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND 
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ LLCT: 
SĐT: 
Email:   
 

 

 

 

 

Ông LÊ HOÀNG LỘC
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0986873796
 
 
 
 
 
 
 
 

Ông LÊ ĐỨC THẮNG
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0982241388

 

 

 

 

 

Bà BÙI THỊ NGA
Chức vụ: Trưởng khối MTTQ  (Chủ tịch UB MTTQ phường Quảng Yên)
Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại thương
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0346925816

 

 

 

 

Ông LÊ QUANG THẬT
Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0983167424

 

 

 

 

Bà BÙI THỊ LAN ANH
Chức vụ: Chủ tịch Hội LH Phụ nữ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0867126015

 

 

 

 

Bà NGUYỄN THỊ HẬU
Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0989339019

 

 

 

 

Ông VŨ XUÂN SƠN
Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0354110988
 
 
 
 
 
 
 

 

Ông NGUYỄN TRUNG HIẾU
Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0979854008

 

 

 

 

 

Bà HOÀNG THỊ THANH
Chức vụ: Công chức Văn phòng – Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0389982188

 

 

 

 

Ông NGUYỄN ANH LINH
Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0373379555

 

 

 

 

Bà TRƯƠNG THỊ THÁI
Chức vụ: Công chức Địa chính – Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ LLCT: Sơ cấp
SĐT: 0973543269
 
 
 
 
 

 

 

Ông BÙI VĂN LÝ
Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0973183455

 

 

 

 

 

Bà BÙI THỊ LUYẾN
Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0386188669

 

 

 

 

 

Bà TRÀN THỊ MAI HƯƠNG
Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung  cấp
SĐT: 0982797938
 

 

 

 

 

 

Bà CHU THỊ THU
Chức vụ: Công chức Văn hóa – Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0346664686
 

 

 

 

Ông VŨ TIẾN DŨNG
Chức vụ: Công chức Văn hóa – Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0982693111

 

 

 

Bà TRẦN THỊ NGỌC HOÀN
Chức vụ: Công chức Văn phòng – Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
SĐT: 0347812797

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1960
Đã truy cập: 6223987