CONG HOA

UBND PHƯỜNG CỘNG HÒA

 

 

 

  • Địa chỉ: Khu Kim Lăng, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh.
  • Điện thoại văn phòng:0203875404
  • Email công vụ: ubndconghoa.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 Cơ cấu tổ chức

 

 

Ông PHẠM VĂN SƠN

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường 

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0203.3875404 – 0902.314.228

Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Chủ trì các công việc của BCH và Ban Thường vụ Đảng ủy. Lãnh đạo và điều hành mọi công việc của Uỷ ban nhân dân

 

 

 

 

Ông NGUYỄN QUỐC HỘI

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND phường

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0983963899

Email: hoiquangninh@gmail.com

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Lãnh đạo điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân phường thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền đã được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Phụ trách công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, công tác dân vận và phụ trách công tác Văn phòng cấp uỷ, giải quyết công việc hàng ngày của Ban Thường vụ Đảng ủy

 

 

 

Ông ĐỖ ĐÌNH LẬP

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy- Trưởng khối MTTQ - Chủ tịch UBMTTQ phường

Trình độ chuyên môn: Đại học luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0382519968

Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách điều hành nội dung, chương trình thống nhất triển khai thực hiện nhiệm vụ chung; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí phó Bộ phận; chịu trách nhiệm chung về công tác định hướng, lãnh đạo điều hành hoạt động chung của Bộ phận; điều hành chỉ đạo các nội dung chương trình phối hợp chung của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH; chủ trì kết luận các cuộc họp của Bộ phận. Chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của MTTQ theo quy định tại Luật, Điều lệ và chịu trách nhiệm về hoạt động các tổ chức mà mình phụ trách. Trực tiếp phụ trách công tác tôn giáo; công tác đối ngoại nhân dân, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành nguồn tài chính, ngân sách được phân khai cho hoạt động của Bộ phận theo quy định.

 

 

 

Ông PHẠM VĂN HẢI

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0397635288

Email: 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Thường trực, tiếp và giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày của Thường trực HĐND phường, thay mặt Chủ tịch HĐND phường giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch HĐND phường vắng mặt hoặc ủy quyền

 

 

 

 

 

Ông VŨ QUẢNG TRỊ

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0983691568

Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế văn hoá thông tin TDTT, xây dựng nếp sống gia đình văn hoá mới, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của ban văn hoá thông tin, tham gia phối hợp với các ngành trong quản lý, tổ chức hoạt động của trạm y tế. Trực tiếp chỉ đạo và giải quyết các vấn đề thuộc chính sách xã hội, thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình người có công với cách mạng, người có công với nước; các chính sách hậu phương quân đội, các vấn đề về hôn nhân gia đình, công tác chữ thập đỏ, công tác hoà giải, công tác tôn giáo, các tệ nạn xã hội và các vấn đề xã hội khác. Trực tiếp làm trưởng ban xoá đói giảm nghèo, trưởng ban Tư pháp của phường.

Trực tiếp giải quyết các khiếu nại, tố cáo trên các lĩnh vực công tác của mình Ký các văn bản do UBND phường ban hành trong lĩnh vực mình phụ trách và các giấy tờ tư pháp theo quy định của pháp luật. Chịu sự điều hành của chủ tịch UBND, sự phân công của UBND, chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ tịch UBND, tập thể UBND, HĐND và cấp uỷ phường về lĩnh vực được phân công phụ trách Thay mặt chủ tịch UBND giải quyết các công việc khi được uỷ quyền.

 

 

  

 

 

 ĐINH THỊ KIM ANH

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN, phó trưởng khối 

 Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0368811647

Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách Hội LHPN, phó trưởng khối đồng thời kiêm Tổ trưởng tổ tuyên truyền, vận động

 

 

 

 

  Ông NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB, Phó trưởng khối 

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0329739148

Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách Hội CCB, Phó trưởng khối, đồng thời kiêm Tổ trưởng tổ tổng hợp

 

 

 

 NGUYỄN THỊ MINH TÂM

Chức vụ: Chủ tịch HND

 Trình độ chuyên môn: Trung cấp nông nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0986627128

Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách HND Tổ phó tổ tuyên truyền, vận động

 

 

 

 TRẦN THỊ THU THẢO

Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên

 Trình độ chuyên môn: Đại học Ngành tâm lý học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0375187144

Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

 Phụ trách đoàn thanh niên- thành viên tổ giúp việc

 

 

 

 

  Ông VŨ QUANG LƯU

Chức vụ: Công chức Văn phòng- Thống kê

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0338025888

Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

 Phụ trách mảng công tác thống kê và văn phòng HĐND phường

 

 

 

 

  Ông NGUYỄN BÁ CAN

Chức vụ: Công chức Văn phòng- Thống kê

Trình độ chuyên môn: Trung cấp công an

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0936372288

Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách  mảng văn phòng UBND, tiếp dân giải quyết công việc hành chính, tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

 

 

 

 

 LÊ THỊ NINH

Chức vụ: Công chức Kế toán

 Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0974070466

Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

 Phụ trách mảng kế toán chi

 

 

 

 

Bà LÊ THỊ HIỀN

Chức vụ: Công chức Kế toán

 Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

Trình độ LLCT: 

Điện thoại: 0915602311

Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

 Phụ trách mảng kế toán thu

 

 

 

 

 Ông NGUYỄN TRUNG HIẾU

Chức vụ: Công chức Địa chính – Xây dựng

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại: 0979854008

Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách mảng đất đai – xây dựng, Trực bộ phận “ một cửa”

 

 

 

 

 

 Ông VŨ QUANG LAN

Chức vụ: Công chức Địa chính – Xây dựng

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại: 0345101888

Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

 Phụ trách mảng đất đai – xây dựng, Gíao thông thủy lợi

 

 

 

 

 

Ông NGUYỄN VĂN LƯỢNG

Chức vụ: Công chức Văn hóa – Xã hội

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị nhân lực

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0986679152

Email: 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách mảng lao động thương binh xã hội

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ NGỌC

Chức vụ: Công chức Văn hóa – Xã hội

 Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý văn hóa

Trình độ LLCT: Sơ cấp 

Điện thoại: 0367455127

Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách mảng văn hóa thông tin

 

 

 

 

 Ông LÊ XUÂN HIẾU

Chức vụ: Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0978616991

Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Phụ trách mảng tư pháp – Hộ tịch.

 

 

 

 Ông ĐINH VĂN TÍCH

Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng quân sự phường

Trình độ chuyên môn: Đại học luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0982458152

Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Phụ trách công tác quân sự phường

    

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1091
Đã truy cập: 3832950