CONG HOA

UBND PHƯỜNG CỘNG HÒA

 

 

 

  • Địa chỉ: Khu Kim Lăng, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh.
  • Điện thoại văn phòng:0203875404
  • Email công vụ: ubndconghoa.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cơ cấu tổ chức

 

 

Ông PHẠM VĂN SƠN
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0902314228

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Chủ trì các công việc của BCH và Ban Thường vụ Đảng ủy. Lãnh đạo và điều hành mọi công việc của Uỷ ban nhân dân

 

 

 

 

Ông NGUYỄN QUỐC HỘI
Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0983963899

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Lãnh đạo điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân phường thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền đã được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Phụ trách công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, công tác dân vận và phụ trách công tác Văn phòng cấp uỷ, giải quyết công việc hàng ngày của Ban Thường vụ Đảng ủy

 

 

 

 

Ông NGUYỄN MINH HOAN
Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lý luận Văn học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0973559288
Email: nguyenminhhoan@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Lãnh đạo và điều hành mọi công việc của Uỷ ban nhân dân

 

Ông ĐỖ ĐÌNH LẬP
Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ
Trình độ chuyên môn: Đại học luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0382519968

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách điều hành nội dung, chương trình thống nhất triển khai thực hiện nhiệm vụ chung; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí phó Bộ phận; chịu trách nhiệm chung về công tác định hướng, lãnh đạo điều hành hoạt động chung của Bộ phận; điều hành chỉ đạo các nội dung chương trình phối hợp chung của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH; chủ trì kết luận các cuộc họp của Bộ phận. Chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của MTTQ theo quy định tại Luật, Điều lệ và chịu trách nhiệm về hoạt động các tổ chức mà mình phụ trách. Trực tiếp phụ trách công tác tôn giáo; công tác đối ngoại nhân dân, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành nguồn tài chính, ngân sách được phân khai cho hoạt động của Bộ phận theo quy định.

 

 

 

  

 ĐINH THỊ KIM ANH
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
 Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0368811647
 Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Thường trực, tiếp và giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày của Thường trực HĐND phường, thay mặt Chủ tịch HĐND phường giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch HĐND phường vắng mặt hoặc ủy quyền

 

 

 

 

Ông PHẠM VĂN HẢI
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0397635288
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

 

Giúp chủ tịch UBND xã chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo, Lao động -TBXH, Tư pháp, Thanh niên, Tôn giáo, Bảo hiểm, Thú y, Dân số KHHGĐ, Văn hóa - TDTT, Thông tin tuyên truyền, Công nghệ thông tin, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các lĩnh vực xã hội khác.

Giúp chủ tịch UBND xã theo dõi chỉ đạo, đôn đốc công tác cải cách hành chính, quản lý nhà văn hóa, giải quyết Khiếu nại - Tố cáo, Kiến nghị, Phản ánh thuộc lĩnh vực được phân công.- Giúp chủ tịch UBND xã theo dõi, thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa UBND xã với UBMTTQVN các đoàn thể chính trị xã hội xã.

 

 

 

 

Ông VŨ QUẢNG TRỊ
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0983691568

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế văn hoá thông tin TDTT, xây dựng nếp sống gia đình văn hoá mới, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của ban văn hoá thông tin, tham gia phối hợp với các ngành trong quản lý, tổ chức hoạt động của trạm y tế. Trực tiếp chỉ đạo và giải quyết các vấn đề thuộc chính sách xã hội, thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình người có công với cách mạng, người có công với nước; các chính sách hậu phương quân đội, các vấn đề về hôn nhân gia đình, công tác chữ thập đỏ, công tác hoà giải, công tác tôn giáo, các tệ nạn xã hội và các vấn đề xã hội khác. Trực tiếp làm trưởng ban xoá đói giảm nghèo, trưởng ban Tư pháp của phường.

Trực tiếp giải quyết các khiếu nại, tố cáo trên các lĩnh vực công tác của mình Ký các văn bản do UBND phường ban hành trong lĩnh vực mình phụ trách và các giấy tờ tư pháp theo quy định của pháp luật. Chịu sự điều hành của chủ tịch UBND, sự phân công của UBND, chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ tịch UBND, tập thể UBND, HĐND và cấp uỷ phường về lĩnh vực được phân công phụ trách Thay mặt chủ tịch UBND giải quyết các công việc khi được uỷ quyền.

 

 

  

 

 

 

 TRẦN THỊ THU THẢO
Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN
 Trình độ chuyên môn: Đại học xã hội và Nhân văn
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0375187144
 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách Hội LHPN, phó trưởng khối đồng thời kiêm Tổ trưởng tổ tuyên truyền, vận động

 

 

 

 

 

  Ông ĐINH THẾ THỤ
Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB, Phó trưởng khối 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0966718558
Email: Dinhthethu@quangninh. gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách Hội CCB, Phó trưởng khối, đồng thời kiêm Tổ trưởng tổ tổng hợp

 

 

 

Ông ĐỖ XUÂN TÙNG
Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân
 Trình độ chuyên môn: Đại học mỏ địa chất
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0869203844
Email: Doxuantung@quangninh. gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách HND Tổ phó tổ tuyên truyền, vận động

 

 

 

 ĐỖ THỊ XUÂN LỘC
Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên
 Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0989809330
Email: Dothixuanloc3@ quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

 Phụ trách đoàn thanh niên- thành viên tổ giúp việc

 

 

 

 

  Ông VŨ QUANG LƯU
Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0338025888

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

 Phụ trách mảng công tác thống kê và văn phòng HĐND phường

 

 

 

  Ông NGUYỄN BÁ CAN
Chức vụ: Công chức Văn phòng- Thống kê
Trình độ chuyên môn: Trung cấp công an
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0936372288

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách  mảng văn phòng UBND, tiếp dân giải quyết công việc hành chính, tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

 

 

Ông ĐINH NGỌC BÚT
Chức vụ: CC Tư pháp
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0302119170
 
 
 
 
 
 

 LÊ THỊ NINH
Chức vụ: Công chức Kế toán
 Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0974070466

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

 Phụ trách mảng kế toán chi

 

 

 

Ông Đoàn Phúc Vịnh
Chức vụ: Công chức Kế toán
 Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán
Trình độ LLCT: Trung Cấp
Điện thoại: 0359062689
Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách mảng kế toán thu

 

 

 Ông LĂNG VĂN HOAN
Chức vụ: Công chức Địa chính – Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0972868481
Email: langvanhoan@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách mảng đất đai – xây dựng, Trực bộ phận “ một cửa”

 

 

 

 Ông VŨ QUANG LAN
Chức vụ: Công chức Địa chính – Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0345101888

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

 Phụ trách mảng đất đai – xây dựng, Gíao thông thủy lợi

 

 

 

Ông NGUYỄN VĂN LƯỢNG
Chức vụ: Công chức Văn hóa – Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị nhân lực
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0986679152

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách mảng lao động thương binh xã hội

 

 

 

NGUYỄN THỊ NGỌC
Chức vụ: Công chức Văn hóa – Xã hội
 Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý văn hóa
Trình độ LLCT: trung cấp 
Điện thoại: 0367455127
 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách mảng văn hóa thông tin

 

 
 

 Ông ĐINH VĂN TÍCH
Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng quân sự phường
Trình độ chuyên môn: Đại học luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0982458152

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Phụ trách công tác quân sự phường

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 447
Đã truy cập: 6060206