DONG MAI

 

PHƯỜNG ĐÔNG MAI

 

 

 

 

 

 

1. Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

Ông 
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường 
Trình độ chuyên môn: 
Trình độLLCT:
ĐT:  
Email: 

 

 

Ông Vũ Hoài Sơn
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độLLCT: Trung cấp
ĐT:  0169.925.7665
Email: 

 

Ông Đoàn Văn Giảng
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT:  0902.244.306
Email: 

 

 

Ông Đinh Văn Lam
Phó chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT:  
Email: 

 

 

 Ông Đinh Văn Cương
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT:  0982.693.688
Email: 

 

 

 

 

 Bà Nguyễn Thị Hảo
 Trưởng khối MTTQ  (CT. MTTQ)
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT:  01696605688
Email: 

 

 

  Bà Ngô Kim Tuyền
Phó trưởng khối (CT. Hội LHPN)
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT:  0987.381856
Email: 

 

 Bà Nguyễn Thị Phượng
Phó trưởng khối (Bí thư Đoàn)
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT:  01693.008144
Email: 

  

 

 

 

Ông Ngô Viết Tuân
CT Hội Nông dân
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0973.305.172
Email: 

 

 

 Ông Dương Văn Tuyên
CC. Văn phòng - TK
Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính
Trình độ LLCT: 
ĐT: 0973.784.696
Email: 

 

 

 Ông Đoàn Xuân Lâm
CT. Hội CCB
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0906.095.924
Email: 

 

 

 Ông Đinh Ngọc Bút
CC. Tư Pháp-HT
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 
Email: 

 

  Ông Đinh Đắc Du
CC. CHT Quân sự
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0916.108.339
Email: 

 

  Ông Lăng Văn Hoan
CC. Địa chính – Xây dựng – Đô thị - Môi trường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT: 0972.868.481
Email: 
 

 

Bà Lê Thị Hồng Vân
Chức vụ: Công chức địa chính
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
Điện thoại : 0914689606
Email: 

 

 

Bà Đinh Thị Thuận
Chức vụ: Công chức văn hóa
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0977377625
Email: 

 

 

 

 

Ông Phùng Văn Trọng
CC. VH-XH
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT: 01696.629.666
Email: 

 

 

Bà Phạm Thị Thu Phương
CC. Tài Chính – Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độLLCT: 
ĐT:0918.689.236
Email: 

 

 

Bà Vũ Thị Trang
CC. Tư Pháp-HT
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độLLCT: 
ĐT: 0963.420.952
Email: 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1224
Đã truy cập: 3849565