DONG MAI

 

PHƯỜNG ĐÔNG MAI

 

 

 

 

 

 

1. Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

Ông PHẠM VĂN LƯU
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
rình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0904093359

 

 

 

 

Ông ĐOÀN VĂN GIẢNG
Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT:  0902244306

 

 

 

Bà NGUYỄN THỊ HẢO
 Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT:  0396605688
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bà NNGUYỄN THỊ PHƯỢNG
 Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT:  0393.008144
 
 
 
 
 
 
 

Bà ĐINH THỊ THUẬN
 Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0977377625

 

 

 

 

 Ông ĐINH VĂN CƯƠNG
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT:  0982693688
Email: dinhvancuong3@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

  Bà NGÔ KIM TUYỀN
Chức vụ: Chủ tịch MTTQ Phường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT:  0987381856

 

 

 

Bà NGUYỄN THỊ THƯƠNG

Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT:  0977218686

Email: nguyenmaithuong2112@gmail.com

 

 

 

 Ông ĐINH ĐẮC DU
Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB - Chỉ huy trưởng Quân sự
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0916108339

  

 

 

 

 

Bà VŨ HẢI CHI
Chức vụ: Bí Thư Đoàn TNCSHCM
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0374720599
 
 
 
 
 
 
 

 

Ông NGÔ VIẾT TUÂN
Chức vụ: CT Hội Nông dân
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0973305172

 

 

 

 

 Ông DƯƠNG VĂN TUYÊN
Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0973784696

 

 

 

 

 
 
 
Ông PHÙNG VĂN TRỌNG
Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0396629666
 

 

 

 

 

 
Ông LÊ XUÂN HIẾU
Chức vụ: Công chức Tư pháp- Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0978616991
 
 
 
 
 

 

Bà VŨ THỊ TUYẾN
Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ LLCT: 
Điện thoại : 0366052368

 

 

 

 

 

Bà NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ
Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0986194554

 

 

 

Bà PHẠM THỊ THU PHƯƠNG
Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độLLCT: 
ĐT:0918.689.236

 

 

 

 

Bà VŨ THỊ TRANG
 Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độLLCT: Trung cấp
ĐT: 0963420952

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1323
Đã truy cập: 6303637