PHƯỜNG HÀ AN

18/02/2019

 

Phường Hà An

 

  • Khu phố 1 phường Hà An-Thị xã Quảng Yên- Tỉnh Quảng Ninh
  • Điện thoại văn phòng: 0203873809
  • Email công vụ:  ubndhaan.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Trụ sở UBND phường

 

 

 

  1. Cơ cấu tổ chức

  

 

 

 

 

 Ông NGUYỄN ĐỨC TÚ
Chức vụ : Bí thư Đảng ủy
Trình độ Chuyên môn : Đại học Luật
Trình độ LL Chính trị: Cao cấp
Điện thoại :  0913310990
Email: Nguyenductu.qy@quangninh.gov.vn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông : LÊ MINH TIẾN
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0905.226.389
Email:  leminhtien@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông: VŨ MẠNH HÙNG
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0395.323.356
Email: vuhuyhung10@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
Ông : BÙI HUY TRƯỜNG
Chức vụ: Chủ tịch HĐND, chủ tịch UBMTTQ
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0795386833
Email: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông : BÙI HUY CƯỜNG
Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND phường
Trình độ chuyên môn: Đại học luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0388.995.556
Email: buihuycuong@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông : BÙI QUỐC HUY
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND phường
Trình độ chuyên môn: Đại học quản trị KD - Kỹ sư kỹ thuật công trình
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0936.727.238
Email:  buiquochuy@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
Ông : NGUYỄN VĂN TUẤN
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0962.901.102
Email: nguyenvantuan22@quangninh.gov.vn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông : PHẠM VĂN CƯƠNG
Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB
Trình độ chuyên môn: Trung cấp quân sự
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0976170357
Email: phamvancuong@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông : HOÀNG VĂN LƯƠNG
Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân
Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0352.286.359
Email: 
 
 
 
 
 
 
Bà : NGUYỄN THỊ TÂM
Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN phường
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0335.726.338
Email:
 
 
 
 
 
 
 
 

Ông: TRẦN XUÂN TĨNH
Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường
Trình độ chuyên môn: Đại học luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0704.862.268
Email:

 
 
 
 
 
 Bà: LÊ THỊ LAN ANH
Chức vụ: Bí thư Đoàn phường
Trình độ chuyên môn: Cử nhân công tác xã hội
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0979158869
Email:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông: ĐÀM QUANG NGHĨA
Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịchTrình độ
Chuyên môn: Đại họcTrình độ
LLCT: Trung cấp
SĐT: 0989.878.836
Email: damquangnghia@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông : NGUYỄN XUÂN NĂM
Chức vụ: CC văn hóa-XH
Trình độ chuyên môn: Đại học QL Văn hóa
Trình độ LLCT: Sơ cấp
SĐT: 0904480419
Email: nguyenxuannam2@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bà : DƯƠNG THỊ LỆ
Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0984.095.673
Email: duongthile@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông: VŨ TỐNG TUẤN
Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT:
SĐT: 0934165999
Email: 
 
 
 
 
 
Bà: PHẠM THỊ PHƯỢNG
Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Đại học QL đất đai
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0973.478.265
Email: phamthiphuong@quangninh.gov.vn
 
 
 Bà: VŨ THỊ THANH TUYẾN
Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
SĐT: 0379.715.028
Email:
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 183
Đã truy cập: 6321736