LIEN HOA

 

 

 

UBND XÃ LIÊN HÒA

 

- Địa chỉ: Thôn 4 xã Liên Hòa thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại văn phòng: 02033.875.826.

- Email công vụ: ubndlienhoa.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 
 

 

Ông NGUYỄN THÀNH CÔNG
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
Trình độ Chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LL Chính trị: Cao cấp
ĐT: 0916888118

 

 

 Ông HOÀNG VĂN THANH
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học môi trường – QLĐĐ
Trình độ LL chính trị: Cao cấp
ĐT: 0914359596
Email: hoangvanthanh2@quangninh.gov.vn 

 

 

 

Ông HOÀNG VĂN HOAN
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0362181668

 

 

 

 

 
Ông ĐÀO VĂN CƯƠNG
Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND
Trình độ Chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0398450986
 
 
  

 

 

 

 

Ông ĐÀO VĂN HỒNG
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ Chuyên môn: ĐH chuyên ngành Luật KD
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp 
ĐT: 0914684566
Email: daovanhong@quangninh.gov.vn 
 

 

 
 
 

 

Bà NGUYỄN THỊ KIÊN
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND
Trình độ Chuyên môn: ĐH chuyên ngành Luật KD
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0356441896

 

 

 

 

 

Ông: LÊ VĂN CÔNG
Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã
Trình độ Chuyên môn: ĐH Luật
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0982098744
 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Phùng
Chức vụ Chủ tịch Hội CCB
Trình độ Chuyên môn: Trung cấp luật
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0917.313.155

 

 

 

 


Ông LÊ QUỐC VIỆT
Chức vụ Chủ tịch Hội nông dân xã
Trình độ Chuyên môn: Cử nhân luật
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0966.863.311

 

 

 

Ông ĐỖ VĂN HAI
Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự
Trình độ Chuyên môn: Trung cấp Quân sự
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0914858386

 

 

 

 

Ông NGUYỄN THANH BÌNH
Chức vụ Công chức Văn phòng – Thống kê
Trình độ Chuyên môn: ĐH luật
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0395850382 

 

 

 

 

 

Bà LÊ THỊ LIÊN
Chức vụ: Công chức Văn phòng – Thống kê
Trình độ Chuyên môn: ĐH hành chính
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp  
ĐT: 0934209316
Email: lehtilien4@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
 

Ông VŨ TÀI LONG
Chức vụ Công chức Tư pháp – Hộ tịch
Trình độ Chuyên môn: ĐH luật
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0338015888
 Email: vutailong@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 

Ông TRẦN VĂN THAO
Chức vụ Công chức Văn hóa – Xã hội
Trình độ Chuyên môn: ĐH QLVH
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0914507042
  Email: tranvanthao@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Bà ĐÀM THỊ YẾN
Chức vụ: Công chức Tài chính-Kế toán
Trình độ Chuyên môn: Cử nhân kế toán
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
 ĐT: 0912.638.288

 

 

 

 

Ông  NGUYỄN HỮU TRÌNH
Chức vụ Công chức Tài chính-Kế toán
Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 038.6188.669

 

 

 

 

Ông  VŨ ĐÌNH TÌNH
Chức vụ Công chức Địa chính – Xây dựng
Trình độ Chuyên môn: Trung cấp quản lý đất đai
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0975.351.760
 Email: vudinhtinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Ông VŨ HỮU LONG
Công chức Địa chính-xây dựng
Trình độ chuyên môn: ĐH quản lý đất đai
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0915077389
 Email: vuhuulong@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bà Lê Thị Thùy Liên 
Chức vụ: Công chức Văn hóa – Xã hội
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công tác xã hội
Trình độ LLCT:
ĐT: 0357252888
Email: lethithuylien3@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 

Bà PHẠM THỊ THÙY TRANG

Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCSHCM xã

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử

Lý luận: Trung cấp

ĐT: 0981.572.192

 
 
 
 
 

Bà NGUYỄN THỊ NHÂN

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN xã

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Lý luận: Trung cấp

ĐT: 0394.259.030

Email: nguyenthinhan3@quangninh.gov.vn


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1164
Đã truy cập: 6216712