LIEN HOA

UBND XÃ LIÊN HÒA

 

 

- Địa chỉ:
- Điện thoại văn phòng:-
- Email công vụ:  ubndlienhoa.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

Ông Lê Văn Hướng
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Trình độ Chuyên môn: Đại học Kinh tế 
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT:  0902.105.404

 

 

 

Ông Hoàng Văn Hoan
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT:
ĐT:
Email:

 

 

 

 

Ông Lê Văn Mịn
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Liên Hòa
Trình độ Chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 033.3684.327 – 0973.981.210
Email: levanmin@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

 Ông Nguyễn Thành Công
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã Liên Hòa
Trình độ Chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 033.3875.826 – 0914. 800.385

 

 

 

 

 

 Ông Đào Văn Hồng
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ Chuyên môn: ĐH chuyên ngành Luật KD
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp 
ĐT: 0915.688.505 

 

 

 

 

 Ông Hoàng Văn Thanh 
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai
Trình độ LL chính trị : Trung cấp
ĐT: 0203.2218314 - 0914359596
Email: hoangvanthanh@quangninh.gov.vn  

 

 

Trưởng khối MTTQ

 

 

 

 

Ông Đào Văn Cương
Chức vụ Chủ tịch UBMTTQ xã
Trình độ Chuyên môn: ĐH chuyên ngành Luật KD
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 01698.450.986

 

 

 

  

Bà Nguyễn Thị Kiên
Chức vụ Chủ tịch HLHPN
Trình độ Chuyên môn: ĐH chuyên ngành Luật KD
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 01656.441.896

 

 

 

Bà Vũ Thị Quỳnh Giao
Chức vụ Bí thư ĐTNCSHCM
Trình độ Chuyên môn: ĐH Báo chí
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 01693.021.524

 

 

Ông  Nguyễn Văn Phùng
Chức vụ Chủ tịch HCCB
Trình độ Chuyên môn: Trung cấp luật
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0917.313.155

 

 

Bà Nguyễn Thị Nhân
Chức vụ Chủ tịch Hội nông dân xã
Trình độ Chuyên môn: ĐH Nông nghiệp
Trình độ LL Chính trị: 
ĐT: 01694.259.030

 

 

 

 

Công chức xã

 

Ông  Nguyễn Văn Tặng
Chức vụ Công chức VP-TK
Trình độ Chuyên môn: Trung cấp
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 01683.893.035

 

 

 

Ông  Nguyễn Thanh Bình
Chức vụTrưởng Công an
Trình độ Chuyên môn: Trung cấp An ninh
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 01695.850.382

 

 

 

Ông Đỗ Văn Hai
Chức vụ Chỉ huy trưởng Quân sự
Trình độ Chuyên môn: Trung cấp quân sự
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0914.858.386

 

 

 

Bà Lê Thị Liên
Chức vụ Công chức VP-TK
Trình độ Chuyên môn: ĐH hành chính
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp  
ĐT: 0934.209.316

 

 

 

Ông  Vũ Quốc Văn
Chức vụ Công chức TP-HT
Trình độ Chuyên môn: Trung cấp luật
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 01698.450.969

 

 

 

Ông  Trần Văn Thao
Chức vụ Công chức VH-XH
Trình độ Chuyên môn: ĐH QLVH
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 0914.507.042

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Hoài Thương
Chức vụ Công chức TC-KT
Trình độ Chuyên môn: Đại học kinh tế
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
 ĐT: 0915.981.903

 

 

 

Bà Bùi Thị Luyến
Chức vụ Công chức TC-KT
Trình độ Chuyên môn: Trung cấp Kế toán
Trình độ LL Chính trị: 
ĐT: 01686188.669

 

 

 

Bà Phạm Thị Hương
Chức vụ Công chức ĐC-XD
Trình độ Chuyên môn: ĐH QLĐĐ
Trình độ LL Chính trị: 
ĐT: 0975.992.688

 

 

 

Ông Đào Văn Lâm
Chức vụ Công chức ĐC-XD
Trình độ Chuyên môn: ĐH QLĐĐ
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp 
ĐT: 0916.164.135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1828
Đã truy cập: 1951640