HOANG TAN

UBND XÃ HOÀNG TÂN

 

 

  

  • - Địa chỉ: Thôn 2, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
  • - Điện thoại văn phòng: 02033873830
  • - Email công vụ:  ubndhoangtan.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

 

 

Ông ĐÀM CHÍ THIẾT
Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy
Trình độ Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
Trình độ LL Chính tri: Cao cấp
ĐT:0203.3681151 - 0129.409.6666
Email: 

 

 

 

 

 

 

Ông NGUYỄN HỒNG SƠN
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học QTTC kế toán, ĐH Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0904933905

 

 

 

 

 

Ông Dương Văn Thanh
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông học, Cử nhân Luật
Trình độ LLCT:
Email:duongvanthanh7@quangninh.gov.vn
ĐT: 0979.791.266
 
 
 
 
 

 

 

Ông 
Chức vụ: 
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ LL Chích trị:
ĐT: 
Email:
 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Chủ trì các công việc của BCH và Ban Thường vụ Đảng ủy. Lãnh đạo và điều hành mọi công việc của Uỷ ban nhân dân.

 
 
 
 
 
 

Ông NGUYỄN XUÂN CƯƠNG
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học luật kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0912531204

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Lãnh đạo điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân xã thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền đã được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Phụ trách công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, công tác dân vận và phụ trách công tác Văn phòng cấp uỷ, giải quyết công việc hàng ngày của Ban Thường vụ Đảng ủy 

 

 

 

BÀ TRẦN THỊ MỴ
Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã
Trình độ chuyên môn: Đại học luật Kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0352276943

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách điều hành nội dung, chương trình thống nhất triển khai thực hiện nhiệm vụ chung; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí phó Bộ phận; chịu trách nhiệm chung về công tác định hướng, lãnh đạo điều hành hoạt động chung của Bộ phận; điều hành chỉ đạo các nội dung chương trình phối hợp chung của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH; chủ trì kết luận các cuộc họp của Bộ phận. Chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của MTTQ theo quy định tại Luật, Điều lệ và chịu trách nhiệm về hoạt động các tổ chức mà mình phụ trách. Trực tiếp phụ trách công tác tôn giáo; công tác đối ngoại nhân dân, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành nguồn tài chính, ngân sách được phân khai cho hoạt động của Bộ phận theo quy định.

 

 

Ông VŨ MẠNH CƯỜNG
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
 Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0392478007

 Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Thường trực, tiếp và giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày của Thường trực HĐND xã, thay mặt Chủ tịch HĐND xã giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch HĐND xã vắng mặt hoặc ủy quyền

 

 

Ông NGÔ DOÃN CƯƠNG
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0982435887

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Giúp chủ tịch UBND xã chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo, Lao động -TBXH, Tư pháp, Thanh niên, Tôn giáo, Bảo hiểm, Thú y, Dân số KHHGĐ, Văn hóa - TDTT, Thông tin tuyên truyền, Công nghệ thông tin, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các lĩnh vực xã hội khác.

Giúp chủ tịch UBND xã theo dõi chỉ đạo, đôn đốc công tác cải cách hành chính, quản lý nhà văn hóa, giải quyết Khiếu nại - Tố cáo, Kiến nghị, Phản ánh thuộc lĩnh vực được phân công.- Giúp chủ tịch UBND xã theo dõi, thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa UBND xã với UBMTTQVN các đoàn thể chính trị xã hội xã.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH
Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN
 Trình độ chuyên môn: Đại học luật kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0374355088

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách Hội LHPN, phó trưởng khối đồng thời kiêm Tổ trưởng tổ tuyên truyền, vận động

 

 

  Ông NGUYỄN VĂN HOAN
Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0974053922

 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách Hội CCB, Phó trưởng khối, đồng thời kiêm Tổ trưởng tổ tổng hợp

 

 

Ông TRƯƠNG VĂN KẾT
Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân
 Trình độ chuyên môn: Đại học luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0392828999

 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách HND Tổ phó tổ tuyên truyền, vận động.

 

 

 

 Ông LÊ VĂN THANH
Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự
Trình độ chuyên môn: Đại học luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0916287931

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Phụ trách công tác quân sự xã

 

 

 

 

Ông NGÔ VIẾT ĐẠT
Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên
 Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý VH, ĐH Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0835555298

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

 Phụ trách đoàn thanh niên- thành viên tổ giúp việc.

 

 

 

Ông NGUYÊN VĂN HẢI
Chức vụ: Công chức Văn phòng- Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học quản trị văn phòng
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0388972226

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

 Phụ trách mảng công tác thống kê ; đơn thư và văn phòng HĐND xã.

 

 

Ông NGUYỄN ĐỨC TỰ
Chức vụ: Công chức Văn phòng- Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0977452369

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách  mảng văn phòng UBND công tác một của, giải quyết thủ tục hành chính.

 

 

 

Bà LÊ THỊ MINH PHƯƠNG
Chức vụ: Công chức Kế toán
 Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán, DH kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0904479373

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

 Phụ trách mảng kế toán chi

 

Ông VŨ VĂN MIÊN
Chức vụ: Công chức Kế toán
 Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0912.269.508
Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách mảng kế toán thu

 

 

 Ông LÊ QUANG HOÀNG
Chức vụ: Công chức Địa chính – Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân địa chính
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0776445888

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách mảng đất đai – xây dựng, Trực bộ phận “ một cửa”

 

 

Ông HOÀNG ĐỨC TIẾN
Chức vụ: Công chức Địa chính – Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0906088186

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

 Phụ trách mảng đất đai – xây dựng, Giao thông thủy lợi, GPMB dự án Hạ Long Xanh

 

 

 

Bà PHẠM THỊ NGA
Chức vụ: Công chức Văn hóa – Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0974558891

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

Phụ trách mảng lao động thương binh xã hội

 

 

Ông LÊ VĂN HUY
Chức vụ: Công chức Tư pháp- Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0394521588

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Phụ trách mảng tư pháp – Hộ tịch.

 

 

 

 

  

Ông TRẦN ANH TUẤN
Chức vụ: Công chức Văn phòng- Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 03456319999

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: 

 Phụ trách mảng công tác Văn hóa - TDTT

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2819
Đã truy cập: 6221641