MINH THANH

UBND PHƯỜNG MINH THÀNH

 

 

 

 

  • Địa chỉ: Khu Lâm Sinh2, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
  •  Điện thoại văn phòng: 02.033.873.031
  •  Email công vụ:  ubndminhthanh.qy@quangninh.gov.vn

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

Ông VŨ HOÀI SƠN
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độLLCT: Cao cấp
ĐT:  0399257665
Email: Vuhoaison@quangninh.gov.vn

 

 

 

  

Ông PHẠM VĂN THIỆU
Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0912092746
 
 
 
 
 

 

Bà DƯƠNG THỊ TRÂM
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : : 0919772819

 

 

Ông NGUYỄN ĐÌNH KHANH
Chức vụ: Chủ tịch UBND phường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0979310468
Email: nguyendinhkhanh2@quangninh.gov.vn

 

 

 

Bà TRẦN THỊ KIM BÁU
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0936260889

 

 

 

 

Ông NGUYỄN VĂN THUYÊN
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0912890120

  

 

 Ông  PHẠM ĐỨC HIỆT
Chức vụ: Chủ tịch HCCB
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0398793356
Email:  

 

 

 Bà PHẠM THỊ NHẪN
Chức vụ: Chủ tịch hội nông dân
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0983010519
Email: 

 

 

 

 Bà BÙI THỊ MINH HUẾ
Chức vụ: Chủ tịch hội phụ nữ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0984229593
Email: 

 

 

 

Ông BÙI HUY HOÀNH
Chức vụ: Bí thư ĐTNCSHCM
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0336138454
Email: 

 

 

 

 

 

Ông VŨ VĂN TÙNG
Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
Điện thoại : 0388926248
Email: vuvantung@quangninh.gov.vn

 

 

 

Bà VŨ THỊ TUYẾN
Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ LLCT: 
Điện thoại : 0366052368
Email: vuthituyen@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 Ông HÀ DUY TRUNG
Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại :0973031444
Email: 

 

 

  Bà VŨ THỊ LAN
Chức vụ: Công chức văn phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0385328685
Email: vuthilan5@quangninh.gov.vn

 

 

 

  Bà NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM
Chức vụ: Công chức văn phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0988067970
Email: 

 

 

 

 

Bà NGUYỄN THỊ THANH THỦY  
Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0397872330
Email: nguyenthanhthuy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 Bà TRẦN THỊ THANH THỦY
Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0355270595
Email: tranthithanhthuy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 Ông ĐINH TUẤN ANH
Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độLLCT: Trung cấp
ĐT: 038666506
Email: 

 

 

 

 

Ông ĐINH XUÂN HÒA
Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độLLCT: Trung cấp
ĐT: 0936656258
Email: dĩnhuanhoa@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Bà TRẦN THỊ LY
Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0962154686
Email: tranthily@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

  

Bà VŨ THÚY DUYÊN
Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0398078878

 

 

 

Bà VŨ MAI HOA
Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0395060888
Email: vumaihoa@quangninh.gov.vn 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 547
Đã truy cập: 5800131