MINH THANH

UBND PHƯỜNG MINH THÀNH

 

 

 

 

  • Địa chỉ: Khu Lâm Sinh2, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
  •  Điện thoại văn phòng: 02.033.873.031
  •  Email công vụ:  ubndminhthanh.qy@quangninh.gov.vn

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

Ông Phạm Văn Lưu
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại họcT
rình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại :0203.3553.600 - 0904.093.359

 

 

 

 

 

Bà Dương Thị Trâm
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
Điện thoại : : 0919772819
Email: 

 

 

Bà Trần Thị Kim Báu
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0936260889
Email: 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Thuyên
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại :0203.3553.141 – 0912.890.120
Email: Nguyenvanthuyen@quangninh.gov.vn

 

 

 Ông Nguyễn Đình Khanh
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại :0203.3553.557 - 0979.310.468
Email: 

 

 

 

 

 


 Ông  Nguyễn Bá Nghị
Chức vụ: Chủ tịch HCCB
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ LLCT: 
Điện thoại : 0974461959
Email:  

 

 

 Ông Phạm Đức Hiệt
Chức vụ: Chủ tịch hội nông dân
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng 
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 01698793356
Email:   

 

 

 Bà Bùi Thị Minh Huế
Chức vụ: Chủ tịch hội phụ nữ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0984229593
Email: 

 

 

 

Ông Bùi Huy Hoành
Chức vụ: Bí thư ĐTN
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 01636138454
Email: 

 

 

 

 

 

Ông Vũ Văn Tùng
Chức vụ: Công chức địa chính
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
Điện thoại : 
Email: 

 

 

 

Ông Lê Quang Hoàng
Chức vụ: Công chức địa chính
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
Điện thoại : 01226445888
Email: 

 

 

 

 

 

 

 Ông Hà Duy Trung
Chức vụ: Quân sự
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại :0973031444
Email: 

 

 

  Bà Vũ Thị Lan
Chức vụ: Công chức văn phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
Điện thoại : 01685328685
Email: 

 

 

 

  Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm
Chức vụ: Công chức văn phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
Điện thoại : 0988067970
Email: 

 

 

  Ông Phạm Hồng Khâm
Chức vụ: Công chức tư pháp
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0915049815
Email: 

 

 

  Ông Lê Văn Huy
Chức vụ: Công chức tư pháp
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 01694521588
Email: 

 

 

 

 Ông Đinh Xuân Hoà
Chức vụ: Công chức văn hóa
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 0936656258
Email: 

 

 

 

 

 Ông Đinh Tuấn AnhCC. VH-XH
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độLLCT: 
ĐT: 0168.666.506
Email: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 989
Đã truy cập: 4393938