NAM HOA

UBND PHƯỜNG NAM HÒA

 

 

 

 

  • Địa chỉ:  Khu 5 phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
  • Điện thoại văn phòng: 0203 3680643
  • Email công vụ:  ubndnamhoa.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Thành Trung 
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường
Trình độ chuyên môn:  ĐH NN chuyên ngành  Trồng trọt
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0203.3680.643 – 0127.3874.288
Email: nguyenthanhtrung@quangninh.gov.vn
Nhiệm vụ đảm trách : Phụ trách công tác Đảng

 

 

 

 

 

 

Ông Hoàng Xuân Phong
Chức vụ: Chủ tịch HĐND phường
Trình độ chuyên môn:  ĐH NN chuyên ngành trồng trọt
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0203.3680.643 – 0945.104.939
Email: 
Nhiệm vụ đảm trách : 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ông Phạm Văn Hải
Chức vụ: Thường trực Đảng ủy
Trình độ chuyên môn:  ĐH NN chuyên ngành trồng trọt
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0984032387
Email: 
Nhiệm vụ đảm trách : Phụ trách công tác Đảng

 

 

 

 

Ông Nguyễn Xuân Ghi
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường
Trình độ chuyên môn:  ĐH chuyên ngành Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0203.3680.643 – 0169.466.1589
Email: 
Nhiệm vụ đảm trách : Phụ trách công tác chính quyền

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Minh Tuyên
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND phường
Trình độ chuyên môn: ĐH NN chuyên ngành trồng trọt
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0.1638004888
Email: 
Nhiệm vụ đảm trách :
 
 
 
 
 
 

Bà Lê Thị Rụt
Chức vụ: Trưởng khối MTTQ
Trình độ chuyên môn:  ĐH SP chuyên ngành công tác xã hội
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0169562425
Email: 
Nhiệm vụ đảm trách : Phụ trách công tác MTTQ

 

 

Bà Nguyễn Thị Thà
Chức vụ: CT Hội PN
Trình độ chuyên môn:  TC KT chuyên ngành kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0166 342 3328
Email: 
Nhiệm vụ đảm trách : Phụ trách công tác Hội phụ nữ

 

 

 

Ông Ngô Viết Thinh
Chức vụ: CT Hội CCB
Trình độ chuyên môn:  ĐH NN chuyên ngành trồng trọt
Trình độ LLCT: Sơ cấp
SĐT: 0168 686 1526
Email: 
Nhiệm vụ đảm trách :Phụ trách công tác Hội CCB

 

 

 

 

Ông 
Chức vụ: CT Hội ND
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ LLCT: 
SĐT: 
Email: 
Nhiệm vụ đảm trách :Phụ trách công tác Hội nông dân
 
 
 
 
 
 

Ông Nguyễn Duy Anh
Chức vụ: BT Đoàn TN
Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ chuyên ngành hành chính công
Trình độ LLCT: Sơ cấp
SĐT: 01666 388 538
Email: 
Nhiệm vụ đảm trách : Phụ trách công tác Đoàn thanh niên

 

 

 

 

Ông Dương Văn Nhân
Chức vụ: CC Văn phòng – TK
Trình độ chuyên môn: Viện đại học mở chuyên ngành Luật KT
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0167 422 4006
Email: 
Nhiệm vụ đảm trách : Phụ trách văn phòng thống kê

 

 

 

 

Ông 
Chức vụ: CC Địa chính – ĐT - MT
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ LLCT: 
SĐT: 
Email: 
Nhiệm vụ đảm trách : Phụ trách địa chính – đô thị - môi trường.

 

 

 

 

Ông Lê Công Thanh
Chức vụ: CC Địa chính – ĐT - MT
Trình độ chuyên môn: ĐH chuyên ngành quản lý đất đai
Trình độ LLCT: Sơ cấp
SĐT: 0985 507 215
Email: 
Nhiệm vụ đảm trách : Phụ trách địa chính – đô thị - môi trường.

 

 

Ông Huỳnh Ngọc Vinh
Chức vụ: CC Tư  pháp – Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Viện đại học mở chuyên ngành Luật kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0.915075119
Email: 
Nhiệm vụ đảm trách : Phụ trách tư pháp hộ tịch

 

 

 

Ông  Bùi Văn Vĩnh
Chức vụ: CC Tư  pháp – Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: TC Luật
Trình độ LLCT: Sơ cấp
SĐT: 0162 970 4926
Email: 
Nhiệm vụ đảm trách : Phụ trách tư pháp hộ tịch

 

 

 

Ông Vũ Duy Phong
Chức vụ: CC Văn hóa  - XH
Trình độ chuyên môn: ĐH LĐTBXH chuyên ngành quản trị nhân lực
Trình độ LLCT: Sơ cấp
SĐT: 0.1687762852
Email: 
Nhiệm vụ đảm trách : Phụ trách văn hóa xã hội

 

 

 


Ông Phạm Văn Sinh
Chức vụ: CC CHQS phường
Trình độ chuyên môn: TC Quân sự
Trình độ LLCT: Sơ cấp
SĐT: 01696 125 888
Email: 
Nhiệm vụ đảm trách : Phụ trách quân sự địa phương

 

 

 

Bà Phạm Thị Hồng Hiệp
Chức vụ: CC kế toán tài chính
Trình độ chuyên môn:  ĐHTS chuyên ngành kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0988 933 861
Email: 
Nhiệm vụ đảm trách : Phụ trách kế toán tài chính

 

 

 

Bà Vũ Thị Ngọc
Chức vụ: CC Văn phòng - TK
Trình độ chuyên môn: ĐHKTQD chuyên ngành kế toán
Trình độ LLCT: Sơ cấp
SĐT: 0982 796 122
Email: 
Nhiệm vụ đảm trách : Phụ trách văn phòng thống kê

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 417
Đã truy cập: 3814953