SONG KHOAI

 

 

 

 

UBND XÃ SÔNG KHOAI

- Tên đơn vị: UBND xã Sông Khoai - Địa chỉ: Thôn 5, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh –

 -Điện thoại văn phòng: 0203.3875.203

- Email công vụ: ubndsongkhoai.qy@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

Ông PHẠM VĂN TẤT   
Chức vụ : Bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND  
Trình độ chuyên môn: Đại hoạc kinh tế 
Trình độ LLCT: Cao cấp
ĐT: 0368811072
Email:
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Ông Bùi Văn Thăng
 Chức vụ : Chủ tịch HĐND xã
 Trình độ chuyên môn: ĐH chuyên ngành Quản lý đất đai
 Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0203.3875.203 – 0903.247.699
 Email: buivanthang_qy@quangninh.gov.vn

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:  HĐND

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ông Nguyễn Văn Đại
 Chức vụ : Phó chủ tịch HĐND xã
 Trình độ chuyên môn:ĐH chuyên ngành kế toán
 Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0203.3875.203 - 0976.536.299
 Email: 

 

 

 Ông Ngô Quang Sản
 Chức vụ : Phó bí thư Đảng ủy xã
 Trình độ chuyên môn: ĐH chuyên ngành kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0203.3875.203 – 0167.591.5085
 Email:

 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:  

 

 

Bà Vũ Thị Hoa
Chức vụ : Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ xã
 Trình độ chuyên môn: ĐH  kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 
 Email:

 

 

 Ông Đinh Văn Lượng
 Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND xã 
 Trình độ chuyên môn: ĐH chuyên ngành nông nghiệp
 Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0203.3875.203 – 0977264418
 Email:  dinhvanluong@quangninh.gov.vn
 
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Giúp chủ tịch UBND xã chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo, Lao động -TBXH, Tư pháp, Thanh niên, Tôn giáo, Bảo hiểm, Thú y, Dân số KHHGĐ, Văn hóa - TDTT, Thông tin tuyên truyền, Công nghệ thông tin, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các lĩnh vực xã hội khác.

Giúp chủ tịch UBND xã theo dõi chỉ đạo, đôn đốc công tác cải cách hành chính, quản lý nhà văn hóa, giải quyết Khiếu nại - Tố cáo, Kiến nghị, Phản ánh thuộc lĩnh vực được phân công.- Giúp chủ tịch UBND xã theo dõi, thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa UBND xã với UBMTTQVN các đoàn thể chính trị xã hội xã.

 

 

Ông Nguyễn Văn Mạnh
 Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND xã 
Trình độ Chuyên môn: Thạc sĩ luật
Trình độ LL Chính trị: Trung cấp
ĐT: 01666.999.222
 
 
 

 Bà Đinh Thị Huệ
 Chức vụ :Công chức văn phòng - Thống kê
 Trình độ chuyên môn: ĐH chuyên ngành Luật
 Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0203.3875.203- 01698374154
 
 
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:
 
 
 
 

 Ông Đỗ văn Hùng
 Chức vụ :  Chủ tịch Hội nông dân
 Trình độ chuyên môn: ĐH chuyên ngành kế toán
 Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0162.6691.888
 Email:  
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông Đoàn Quang Chính
 Chức vụ :  Bí thư Đoàn thanh niên
 Trình độ chuyên môn: ĐH kế toán
 Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0368845299
 Email:  
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:
 
 
 
 
 
 
 

Bà Đinh Hạnh Giang
 Chức vụ : Chủ tịch Hội phụ nữ
 Trình độ chuyên môn: ĐH hành chính
 Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0168.7794.268
 Email:  
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:
 
 
 
 
 

Ông NGUYỄN TRỌNG HIẾU
 Chức vụ: Chủ tịch hội Cựu chiến binh
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp kết toán
 Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0978899180
 Email:  
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:
 
 
 
 
 

 

Ông Bùi Đức Hoàng
 Chức vụ : Công chức Tư pháp - Hộ tịch
 Trình độ chuyên môn: ĐH Luật
 Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0332855657
 Email:  
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:  
 
 
 
 
 
 
 

Ông Phạm Văn Tuyển
 Chức vụ : Công chức văn phòng-thống kê
 Trình độ chuyên môn: ĐH hành chính
 Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT: 0969.931.755
 Email:  
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Phụ trách công tác thống kê, giải quyết đơn thư
 
 
 
 

Ông Đoàn Văn thông
Chức vụ: Công chức VH-XH
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công an
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT:
Email:
 

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách lĩnh vực  văn hóa, thông tin, tuyên truyền
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bà Đinh Thanh Loan 
Chức vụ: Công chức VH-XH
Trình độ chuyên môn: ĐH công tác XH
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0365043248
Email:
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách lĩnh vực  văn hóa - chính sách
 
 
 
 
Ông Khổng Văn Hoằng
 Chức vụ : Trưởng công an xã
 Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
 Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0942818919
 Email:  
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Công tác an ninh trật tự
 
 
 
 
 
 

 

Ông Nguyễn Hải Lý
 Chức vụ : Chỉ huy trưởng quân sự
 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng quân sự
 Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0375889111
 Email:  
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Công tác quân sự địa phương
 
 
 
 
 

Bà Vũ Lan Phương
 Chức vụ : Công chức tài chính-kế toán
 Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kế toán
 Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT: 0169.6605.905
 Email:  
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách: Phụ trách công tác thu-chi ngân sách
 
 
 
 
 
 

 

Ông Đào Văn Huy
Chức vụ: Công chức địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLĐĐ
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT;0976241686
Email:
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm: Xây dựng cơ bản, GPMB
 
 
 
 
 
 
Ông Đinh Văn Ninh
Chức vụ: Công chức địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLĐĐ
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0348438866
Email:
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm: Trật tự xây dựng, VSMT, bộ phận một cửa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1153
Đã truy cập: 3533121