SONG KHOAI

 

 

 

 

UBND XÃ SÔNG KHOAI

 

 

  •  Tên đơn vị: UBND xã Sông Khoai - Địa chỉ: Thôn 5, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh –
  •  Điện thoại văn phòng: 0203.3875.203
  •  Email công vụ: ubndsongkhoai.qy@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông PHẠM VĂN TẤT
Chức vụ : Bí thư Đảng ủy 
Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế 
Trình độ LLCT: Cao cấp
ĐT: 0368811072
Email: nguyenvantat2abc@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 

 

 

Ông Nguyễn Đức Tặng
Chức vụ : Chủ tịch UBND 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý dự án
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0376261968
Email: nguyenductang@quangninh.gov.vn

 

 

Bà VŨ THỊ HOA
Chức vụ : Chủ tịch HĐND
 Trình độ chuyên môn: ĐH  kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0345812368
 
 
 
 
 
 

 Ông NGUYỄN VĂN ĐẠI
 Chức vụ : Phó chủ tịch HĐND
 Trình độ chuyên môn: ĐH chuyên ngành kế toán
 Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0203.3875.203 - 0976.536.299
 Email: nguyenvandaiabc@quangninh.gov.vn

 

 

  

 

 Ông ĐINH VĂN LƯỢNG
 Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND
 Trình độ chuyên môn: ĐH chuyên ngành nông nghiệp
 Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0203.3875.203 – 0977264418
 Email:  dinhvanluongabc@quangninh.gov.vn
 
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm, phụ trách:

Giúp chủ tịch UBND xã chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo, Lao động -TBXH, Tư pháp, Thanh niên, Tôn giáo, Bảo hiểm, Thú y, Dân số KHHGĐ, Văn hóa - TDTT, Thông tin tuyên truyền, Công nghệ thông tin, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các lĩnh vực xã hội khác.

Giúp chủ tịch UBND xã theo dõi chỉ đạo, đôn đốc công tác cải cách hành chính, quản lý nhà văn hóa, giải quyết Khiếu nại - Tố cáo, Kiến nghị, Phản ánh thuộc lĩnh vực được phân công.- Giúp chủ tịch UBND xã theo dõi, thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa UBND xã với UBMTTQVN các đoàn thể chính trị xã hội xã.

 

 

 

 

 

Ông 
 Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND xã 
Trình độ Chuyên môn:
Trình độ LL Chính trị: 
ĐT: 
Email: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bà PHẠM THỊ QUÝ
 Chức vụ : Công chức Tư pháp - Hộ tịch
 Trình độ chuyên môn:
 Trình độ LLCT:
ĐT: 0988141884
 Email: phamthiquyabc@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
Ông ĐINH VĂN NINH
Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLĐĐ
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0348438866
Email: dinhvanninhabc@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
Bà ĐINH THANH LOAN
Chức vụ: Công chức VH-XH
Trình độ chuyên môn: ĐH công tác XH
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0365043248
Email: dinhthanhloanabc@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
Ông NGUYỄN HẢI LÝ
 Chức vụ : Chỉ huy trưởng quân sự
 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng quân sự
 Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0375889111
 Email: nguyenhailyabc@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
Ông ĐOÀN VĂN THÔNG
Chức vụ: Công chức VH-XH
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công an
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0367951121
Email: doanvanthongabc@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
Ông ĐÀO VĂN HUY
Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLĐĐ
Trình độ LLCT: Trung cấp
SĐT: 0976241686
Email: daovanhuyabc@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 

 Bà ĐINH THỊ HUỆ
 Chức vụ :Công chức văn phòng - Thống kê
 Trình độ chuyên môn: ĐH chuyên ngành Luật
 Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0398374154
 Email:  dinhthihueabc@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 

 Ông ĐỖ VĂN HÙNG
 Chức vụ :  Chủ tịch Hội nông dân
 Trình độ chuyên môn: ĐH chuyên ngành kế toán
 Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 032.6691.888
 Email: dovanhungabc@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông ĐOÀN QUANG CHÍNH
 Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên
 Trình độ chuyên môn: ĐH kế toán
 Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0368845299
 Email: doanquangchinhabc@quangninh.gov.vn 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bà ĐINH HẠNH GIANG
 Chức vụ : Chủ tịch Hội phụ nữ
 Trình độ chuyên môn: ĐH hành chính
 Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 038.7794.268
 Email: dinghanhgiangabc@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 

Ông NGUYỄN TRỌNG HIẾU
 Chức vụ: Chủ tịch hội Cựu chiến binh
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp kết toán
 Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0978899180
 Email:nguyentronghieuabc@quangninh.gov.vn
 
 
  
 
 
 

Ông PHẠM VĂN TUYỂN
 Chức vụ : Công chức Văn phòng - Thống kê
 Trình độ chuyên môn: ĐH hành chính
 Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT: 0969.931.755
 Email: phamvantuyenabc@quangninh.gov.vn  
 
 
 
   
 
 
 
Ông KHỔNG VĂN HOẰNG
 Chức vụ : Trưởng công an
 Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
 Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0942818919
 Email:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bà VŨ LAN PHƯƠNG
 Chức vụ : Công chức Tài chính - Kế toán
 Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kế toán
 Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT: 039.6605.905
 Email: vulanphuongabc@quangninh.gov.vn 
 
 
 
 
 
 
 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2907
Đã truy cập: 6394796