TIEN PHONG

UBND XÃ TIỀN PHONG

 

 

 

 
 
 
  •  Địa chỉ: 
  •  SĐT: 
  •  Email: ubndtp@quangninh.gov.vn

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

Ông NGUYỄN TOÀN THẮNG
Chức vụ: Bí thư
 Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ xây dựng -  Cử nhân kinh tế
Trình độ LLCT: Cao cấp
ĐT :  0203.3875280 - 0333585888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông HOÀNG VĂN TUẤN
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 0338338555
Email:hoangvantuan@quangninh.gov.vn

 

 

 

Ông LÊ HỮU HÙNG
Chức vụ: Chủ tịch HĐND 
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 0332625999
Email: lehuuhung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông  LÊ VĂN NHẤT
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 0971358313
Email: levannhat2@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Ông  PHẠM VĂN THANH
Chức vụ: Chủ tịch MTTQ
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 0982798488
Email: phamvanthanh4@quangninh.gov.vn

 

 

 

Ông PHẠM VĂN THƠ
 Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB
Trình độ chuyên môn: Trung cấp nuôi trồng thủy sản
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 0976187899
Email: phamvantho2@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông  
Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ LLCT: 
ĐT: 
Email:

 

 

 

Ông LÊ VĂN DŨNG
Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT: 0329016888
Email: levandung4@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Bà ĐỖ THỊ KHÁI
Chức vụ: Chủ tịch Hội phụ nữ
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ LLCT:
ĐT: 0945906588
Email: dothikhai@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông NGUYỄN VĂN LA
Chức vụ: Công chức Văn phòng-Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 0396794443
Email: nguyenvanla@quangninh.gov.vn

 

 

 

Ông  ĐỖ MẠNH CƯỜNG
Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Địa học Luật
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 0917313095
Email: domanhcuong@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông NGUYỄN VĂN HUY
Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Địa chính
Trình độ LLCT:
ĐT: 0975105878
Email: nguyenvanhuy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Bà TRẦN THỊ NGỌC HẢO
Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ LLCT: 
ĐT: 0343760630
Email: tranthingochao@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Bà NGUYỄN THỊ LƯƠNG
Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa
Trình độ LLCT: 
ĐT: 0942858795
Email: nguyenthiluong3@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Bà NGUYỄN THỊ HUỆ
Chức vụ: Công chức Kế toán - Ngân sách
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ LLCT: 
ĐT: 0399329131
Email: nguyenthihue9@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Bà NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG
Chức vụ: Công chức Kế toán - Ngân sách
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ LLCT: 
ĐT: 0915981903
Email: nguyenthihoaithuong2@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

Ông PHẠM VĂN QUÂN
Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ LLCT: 
ĐT: 0973417881
Email: phamvanquan2@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông NGUYỄN VĂN CHỈNH
Chức vụ: Công chức Địa chính -  Môi trường
Trình độ chuyên môn: Đại hoc Quản lý đất đai
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 0904126776
Email: nguyenvanchinh7@quangninh.gov.vn

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2482
Đã truy cập: 6071788