TIEN PHONG

UBND XÃ TIỀN PHONG

 

 

 

 
 
 
  •  Địa chỉ: 
  •  SĐT: 
  •  Email: ubndtp@quangninh.gov.vn

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Ông Vũ Văn Thu                                                            
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế 
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 0914.654.519
Email: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Hoàng Văn Tuấn
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 0945.098.054
Email:hoangvantuan@quangninh.gov.vn

 

 

 

Ông Lê Hữu Hùng
Phó Chủ tịch HĐND 
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 01632625999
Email: lehuuhung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông Phạm Văn Dơi
Phó Chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 01638906888
 Email: phamvandoi@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Ông Phạm Minh Thép
Phó chủ tịch UBND 
Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 0972710040 
Email: phamminhthep@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Ông  Phạm Văn Thanh
Chủ tịch MTTQ
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 0982798488
Email: phamvanthanh4@quangninh.gov.vn

 

 

 

Ông Phạm Văn Thơ
Chủ tịch Hội CCB
Trình độ chuyên môn: Trung cấp nuôi trồng thủy sản
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 0976187899
Email: phamvantho2@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông  Lê Văn Nhất
Bí thư Đoàn thanh niên
Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 0971358313
Email: levannhat2@quangninh.gov.vn

 

 

 

Ông Lê Văn Dũng
Chủ tịch Hội nông dân
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT: 01629016888
Email: levandung4@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Bà Đỗ Thị Khái
Chủ tịch Hội phụ nữ
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ LLCT:
ĐT: 0945906588
Email: dothikhai@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn La
Công chức Văn phòng-Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 01696794443
Email: nguyenvanla@quangninh.gov.vn

 

 

 

Ông  Hoàng Văn Hải
Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Địa học Luật
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 0915501533
Email: hoangvanhai2@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Huy
Công chức Địa chính - xây dựng
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Địa chính
Trình độ LLCT:
ĐT: 0975105878
Email: nguyenvanhuy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ
Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 01638944550
Email: Nguyenthithanhhue2@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Lương
Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa
Trình độ LLCT: 
ĐT: 0942858795
Email: nguyenthiluong3@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Bà Trần Thị Nguyện
Công chức Kế toán - Ngân sách
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 01698450989
Email: tranthinguyen@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông Hoàng Thương
Công chức Kế toán - Ngân sách
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 01665990868
Email: hoangthuong@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông Lê Văn Thành
Trưởng Công an xã
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công an
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 01673109861
Email: levanthanh3@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Duy
Chỉ huy trưởng Quân sự
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quân sự
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 0977406826
Email: nguyenvanduy2@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Chỉnh
Công chức Địa chính -  Môi trường
Trình độ chuyên môn: Đại hoc Quản lý đất đai
Trình độ LLCT: Trung  cấp
ĐT: 0904126776
Email: nguyenvanchinh7@quangninh.gov.vn

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3223
Đã truy cập: 4239287