LIEN VI

UBND XÃ LIÊN VỊ

 

  • Địa chỉ: Thôn Đình, xã Liên Vị
  •  Điện thoại văn phòng: 02033.875.842
  •  Email công vụ:  ubndlienvi.qy@quangninh.gov.vn

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

Ông ĐOÀN PHÚ LONG
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy 
Trình độ Chuyên môn:Thạc sĩ
Trình độ LL Chính chị: Cao cấp
ĐT: 0913780001

 

 

 

 

 

Ông LÊ VĂN VỊNH
Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LL chính trị: Trung cấp
SĐT: 0352161555
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Ông NGUYỄN THÀNH CHIẾN
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LL chính trị: Trung cấp
SĐT: 0396101666

 

 

 

 

   

 
Ông HOÀNG VĂN VIỄN
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LL chính trị: Trung cấp
SĐT: 033.531.6888
 

  

 

 

 

 

 
 
Bà CAO THỊ NGOÃN
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ LL chính trị: Trung cấp
SĐT: 08880815878
 
 
 
 
 
 
Ông NGUYỄN VĂN DŨNG
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học Giao thông
Trình độ LLCT: Trung cấp  
Email:
SĐT: 0904166186
 
 
 
 
 
Ông VŨ VĂN NHẬT
Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Trình độ LL chính trị: Trung cấp
SĐT: 0348329688
 
 
 
 
 
 
 
 
Bà PHẠM THỊ HẢI
Chức vụ: Chủ tịch Hội phụ nữ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LL chính trị: Trung cấp 
SĐT: 0377.683.170 
Email : hamthihai7779@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
Bà BÙI THỊ NHÀN
Chức vụ: Chủ tịch hội nông dân
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Trình độ LL chính trị: Trung cấp
SĐT: 0969027338
Email: 
 
 
 
 
 
 
 
Bà HOÀNG THỊ HỒNG
Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LL chính trị: Trung cấp
SĐT: 0862939188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bà PHẠM THỊ QUỲNH LƯU
Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS HCM
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LL chính trị: Trung cấp
SĐT: 0399616540
Email: phamthiquynhluu@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
Ông NGUYỄN VĂN DUY
Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LL chính trị: Trung cấp
SĐT: 0974460705
 
 
 
 
 
 

 
Ông CAO THẾ TOÀN
Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học, Chuyên ngành Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0916 147 134
Email:
 
 
 
 
 
 
 
Ông ĐỖ VĂN ĐỨC
Chức vụ: CC Tài chính -Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LL chính trị: Trung cấp
SĐT: 0986343818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông PHẠM VĂN BA
Chức vụ: CC Văn hóa -  Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LL chính trị: Trung cấp
SĐT: 0372459568
 
 
 
 
 
 
 
Bà NGUYỄN THỊ THANH HUỆ
Chức vụ: CC Văn hóa -  Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ LL chính trị: Trung cấp
SĐT: 0889115889
Email: nguyenthithanhhue@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
Ông BÙI VĂN HIỆU
Chức vụ: CC Văn phòng-Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ LL chính trị: Trung cấp
SĐT: 0988963965
 
 
 
 
 
 
Ông ĐÀO VĂN LÂM
Chức vụ: CC Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ LL chính trị: Trung cấp
SĐT: 0395445102
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông LÊ VĂN XAO
Chức vụ: CC Tư pháp- Hộ tich
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ LL chính trị: Trung cấp
SĐT: 0387180951
 
 
 
 
 
 
 
Ông HOÀNG VĂN HẢI
Chức vụ: CC Tư pháp- Hộ tich
Trình độ chuyên môn: Đại học luật 
Trình độ LL chính trị: Trung cấp
SĐT: 0349048511
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2089
Đã truy cập: 6224116