TTDVKT NÔNG NGHIỆP

 TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

 

 

  • Địa chỉ
  • Điện thoại liên hệ:
  • Email công vụ:

 

 

I - Chức năng, nhiệm vụ

 

 

II - Cơ cấu tổ chức

 

 

  

 

Ông Lê Minh Phương
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ Chuyên môn: Đại học kinh tế
Trình độ LL Chính tri: Trung cấp
ĐT: 0358294388
Email: 
 
 
 

 

Phó Giám đốc
Ông Trần Xuân Lương
Trình độ chuyên môn: Đại học ( Nông học )
Trình độ LLCT: Cao cấp
ĐT: 0988405538
 Email: nguyentienhung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Ông Đoàn Văn Hạnh
Trình độ chuyên môn: Đại học ( Nông học )
Trình độ LLCT: Cao cấp
ĐT: 01699377018
 Email: 

 

 

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
Chức vụ: Kế toán - hành chính
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0982459622
 Email:

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Hải Yến
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Trung cấp ( QLKT )
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 01694965442
Email:


 

 

 

 

Bà Vũ Thị Tám
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Trình độ chuyên môn: Đại học thủy sản
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 01638744916
Email:

 


 

 

Bà Nguyễn Thị Chung
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Trình độ chuyên môn: Đại học ( Chăn nuôi thú y )
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 01669213979
Email:

 


  


Ông Nguyễn Xuân Thành
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng lâm nghiệp
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 01685989017
Email:

 


 

Bà Vũ Thị Thanh Nga
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng lâm nghiệp
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 01699376988
Email:

 


 

Bà Vũ Thị Nhàn
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Trình độ chuyên môn: Đại học ( Nông học )
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0916748268
Email:

 

 

 

 

Ông Trần Đại Lượng
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Trình độ chuyên môn: Trung cấp ( Chăn nuôi thú y )
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT: 0966114569
Email:

 


.

Ông Ngô Quang Giang
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Trình độ chuyên môn:  Đại học ( Chăn nuôi thú y )
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT: 01248919888
Email:

 

 

 

 


Bà Vũ Thị Nguyệt
Chức vụ: hành chính
Trình độ chuyên môn:  Trung cấp ( Chăn nuôi thú y )
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT: 0945097989
Email:

 

 

.

Ông Bùi Việt Phương
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Trình độ chuyên môn:  Đại học ( Kinh tế thủy sản )
Trình độ LLCT: 
ĐT: 01668811621
Email:

  

 

 

Bà Vũ Thị Hiên
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Trình độ chuyên môn:  Đại học ( Thủy sản )
Trình độ LLCT: 
ĐT: 01657589003
Email:

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1377
Đã truy cập: 5800961