TTDVKT NÔNG NGHIỆP

 TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

 

 

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ:

Email công vụ:

 

 

I - Chức năng, nhiệm vụ

 

 

II - Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 Giám đốc

Ông Nguyễn Tiến Hưng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ( chuyên ngành chăn nuôi ) 

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT: 0904389292

 Email: nguyentienhung@quangninh.gov.vn

 

 

 

Phó Giám đốc

Ông Trần Xuân Lương

Trình độ chuyên môn: Đại học ( Nông học )

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐT: 0988405538

 Email: nguyentienhung@quangninh.gov.vn

 

 

Phó Giám đốc

Ông Đoàn Văn Hạnh

Trình độ chuyên môn: Đại học ( Nông học )

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐT: 01699377018

 Email: 

 

Phó Giám đốc 

Ông Lê Hồng Thái

Trình độ chuyên môn: Đại học ( Trồng chọt )

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐT: 0915002293

 Email: 

 

 

 

 

Phó Giám đốc

Ông  Phạm Văn Hạnh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ LLCT: 

SĐT:   0916508939

Email:

 

 

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

Chức vụ: Kế toán - hành chính

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT: 0982459622

 Email:

 

Bà Nguyễn Thị Hải Yến

Chức vụ: Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp ( QLKT )

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT: 01694965442

Email:


 

 

Bà Vũ Thị Tám

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Trình độ chuyên môn: Đại học thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT: 01638744916

Email:

 


Bà Nguyễn Thị Chung

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Trình độ chuyên môn: Đại học ( Chăn nuôi thú y )

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT: 01669213979

Email:

 


Ông Nguyễn Công Khương

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Trình độ chuyên môn: Đại học ( Nông học )

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT: 01672143836

Email:

 


Ông Nguyễn Xuân Thành

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT: 01685989017

Email:

 


Bà Vũ Thị Thanh Nga

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT: 01699376988

Email:

 


Bà Vũ Thị Nhàn

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Trình độ chuyên môn: Đại học ( Nông học )

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐT: 0916748268

Email:

 

 

Ông Trần Đại Lượng

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Trình độ chuyên môn: Trung cấp ( Chăn nuôi thú y )

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐT: 0966114569

Email:

 


.

Ông Ngô Quang Giang

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Trình độ chuyên môn:  Đại học ( Chăn nuôi thú y )

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐT: 01248919888

Email:

 

 


Bà Vũ Thị Nguyệt

Chức vụ: hành chính

Trình độ chuyên môn:  Trung cấp ( Chăn nuôi thú y )

Trình độ LLCT: Sơ cấp

ĐT: 0945097989

Email:

 

 

.

Ông Bùi Việt Phương

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Trình độ chuyên môn:  Đại học ( Kinh tế thủy sản )

Trình độ LLCT: 

ĐT: 01668811621

Email:

  

 

 

Bà Vũ Thị Hiên

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Trình độ chuyên môn:  Đại học ( Thủy sản )

Trình độ LLCT: 

ĐT: 01657589003

Email:

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1631
Đã truy cập: 2437610