Tổ chức bộ máy KBNN

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 

 

         Giám đốc
         Ông Nguyễn Văn Tặng
      Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
       Trình độ LLCT: Cao cấp
      Điện thoại văn phòng: 02033875588
    Email: tangnv@vst.gov.vn
 
 
 
Thực hiện nhiệm vụ:
- Chỉ đạo và điều hành chung hoạt động của KBNN Quảng Yên; trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng; công tác tài chính nội bộ; công tác Kiểm soát chi NSNN;
- Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

   

 

 

 

Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Mạnh Hiệp
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0987 654 268

 

 Thực hiện nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác kế toán, thanh toán; công tác Tổng hợp - Pháp chế, cải cách thủ thục hành chính; Văn thư, lưu trữ; công tác Hành chính, bảo vệ, an ninh, an toàn trụ sở, công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão; kho quỹ; công tác ISO; công tác tự kiểm tra; phối hợp với Công an trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 187/2014/TTLT-BTC-BCA của Liên Bộ Tài chính - Công an về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống KBNN;

- Ký song phương và các chương trình thanh toán;- Thực hiện nhiệm vụ điều hành toàn bộ hoạt động cơ quan khi Giám đốc ủy quyền; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công;

 

 

 

 

 

Kế toán trưởng
Bà: Hoàng Thị Vân Thùy 
    Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
      Điện thoại di động: 0977 065 909
          Hộp thư điện tử:  Thuyhv@vst.gov.vn

       

Ủy quyền Kế toán trưởng: Nguyễn Mạnh Hùng
-  Trình độ chuyên môn: Đại học
-  Điện thoại:0903 298 491
- Email: hungnm06@vst.gov.vn

 

 

 

  

  Bà:  Nguyễn Thị Hoa
 Chức vụ :Giao dịch viên
          Trình độ chuyên môn: Đại học
     Trình độ LLCT:
      Điện thoại : 0977 417 469
          Hộp thư điện tử: Hoant25@vst.gov.vn

 

 

 

                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                   
 
Giao dịch viên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
-  Trình độ chuyên môn: Đại học
-  Điện thoại: 0989 598 258
- Email: nhungntt05@vst.gov.vn
 

 

Giao dịch viên: Trương Thị Thu Trang
-  Trình độ chuyên môn: Đại học
-  Điện thoại: 0366 985 268
- Email: trangttt12@vst.gov.vn
 

 

Giao dịch viên: Nguyễn Thị Hoan
-  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
-  Điện thoại: 0973 593 710
 
 
 
 
Giao dịch viên: Đậu Khắc Lợi
-  Trình độ chuyên môn: Đại học
-  Điện thoại: 0912 036 676
-  Email: loidk@vst.gov.vn
 
 
 
 
Giao dịch viên: Đinh Khắc Nam
-  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
-  Điện thoại: 0912 669 885
-  Email: namdk@vst.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
Giao dịch viên: Trần Viết Cường
-  Trình độ chuyên môn: Đại học
-  Điện thoại: 0912 669 885
-  Email:
 
 
 
 
 
Thủ kho kiêm thủ quỹ: Vũ Văn Hán
-  Trình độ chuyên môn: Đại học
-  Điện thoại: 0912 669 885
-  Email: hanvv@vst.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
Bảo vệ: Vũ Văn Hưng
-  Trình độ chuyên môn:
-  Điện thoại: 0903 298 491
-  Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1128
Đã truy cập: 3849469