Tổ chức bộ máy KBNN

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 

Ông NGUYỄN VĂN TẶNG
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại văn phòng: 02033875588
    Email: tangnv@vst.gov.vn
 
 
 
Thực hiện nhiệm vụ:
- Chỉ đạo và điều hành chung hoạt động của KBNN Quảng Yên; trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng; công tác tài chính nội bộ; công tác Kiểm soát chi NSNN;
- Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

   

 

 

 

Ông: NGUYỄN MẠNH HIỆP
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0987 654 268

 

 Thực hiện nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác kế toán, thanh toán; công tác Tổng hợp - Pháp chế, cải cách thủ thục hành chính; Văn thư, lưu trữ; công tác Hành chính, bảo vệ, an ninh, an toàn trụ sở, công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão; kho quỹ; công tác ISO; công tác tự kiểm tra; phối hợp với Công an trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 187/2014/TTLT-BTC-BCA của Liên Bộ Tài chính - Công an về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống KBNN;
- Ký song phương và các chương trình thanh toán;
- Thực hiện nhiệm vụ điều hành toàn bộ hoạt động cơ quan khi Giám đốc ủy quyền; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công;

 

 

 

 

 

Bà: HOÀNG THỊ VÂN THÙY
Chức vụ: Kế toán trưởng 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
Điện thoại: 0977 065 909
Hộp thư điện tử:  Thuyhv@vst.gov.vn

       

 

 

Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG
Chức vụ: Ủy quyền Kế toán trưởng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Điện thoại: 0903 298 491
Email: hungnm06@vst.gov.vn

 

 

 

  

Bà NGUYỄN THỊ HOA
Chức vụ: Giao dịch viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT:
Điện thoại : 0977417469

 

 

 

                                                                                                                  
 
                                                                                                                                                   
  Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG
Chức vụ: Giao dịch viên
  Trình độ chuyên môn: Đại học
  Điện thoại: 0989 598 258
Email: nhungntt05@vst.gov.vn
 

 

 

 

Bà TRƯƠNG THỊ THU TRANG
Chức vụ: Giao dịch viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Điện thoại: 0366 985 268
Email: trangttt12@vst.gov.vn
 

 

 

Bà NGUYỄN THỊ HOAN
Chức vụ: Giao dịch viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Điện thoại: 0973 593 710
 
 
 
 
 
Ông ĐẬU KHẮC LỢI
Chức vụ: Giao dịch viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
 Điện thoại: 0912 036 676
 
 
 
 
 
 
 
 
Ông ĐINH KHẮC NAM
Chức vụ: Giao dịch viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
 Điện thoại: 0982 92 1222
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bà TRẦN ĐỖ NGỌC QUỲNH
Chức vụ: Giao dịch viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
Điện thoại: 0345446116
Email: quynhtdn@vst.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
Ông VŨ VĂN HÁN
Chức vụ: Thủ kho kiêm thủ quỹ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Điện thoại: 0912 669 885
 
 
 
 
 
Bà BÙI THỊ THANH MAI
Chức vụ: Giao dịch viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
 Điện thoại: 0986060191
Email: maibtt01@vst.gov.vn 
 
 
 
 
 
 
 Ông VŨ VĂN HƯNG
Chức vụ: Bảo vệ
Trình độ chuyên môn:
Điện thoại: 0903 298 491
Email:

 

 

 

 

 Ông LÊ DUY TÂN
Chức vụ: Bảo vệ
Trình độ chuyên môn:
Điện thoại: 0903 298 491
Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 680
Đã truy cập: 5800264