Danh sách cổng thành phần Cấp xã Thị Xã Quảng Yên

27/11/2018
Phường Hà An P. Hà An, thị xã Quảng Yên Lê Minh Tiến Chủ tịch 01033873809 0983998126 tienminhminh@gmail.com
Phường Cộng Hòa P. Cộng Hòa, thị xã, Quảng Yên Phạm Văn Sơn Chủ tịch 02033875404 0902314228 phamvanson@quangninh.gov.vn
Phường Đông Mai P. Đông Mai, thị xã Quảng Yên Vũ Hoài Sơn Chủ tịch 01699257665  
Phường Minh Thành P. Minh Thành, thị xã Quảng Yên Phạm Văn Thiệu Chủ tịch 0912092746 phamvanthieu.qy@quangninh.gov.vn
Phường Nam Hòa P. Nam Hòa, thị xã Quảng Yên Vũ Văn Đường Chủ tịch 0904360439  
Phường Phong Cốc P. Phong Cốc, thị xã Quảng Yên  Vũ Văn Huy Chủ tịch 020336518999 01662814968  phongcoc.qy@quangninh.gov.vn
Phường Phong Hải P. Phong Hải, thị xã Quảng Yên Vũ Đình Lâm Chủ tịch 02033680855 01684203688 vudinhlam@quangninh.gov.vn
Phường Tân An P. Tân An, thị xã Quảng Yên Đoàn Quang Tuyên Chủ tịch 02033873857 0915510778 doanquangtuyen.qy@quangninh.gov.vn
Phường Yên Hải P. Yên Hải, thị xã Quảng Yên Bùi Văn Thắng Chủ tịch 02033689839 0904487399 buivanthang.qy@quangninh.gov.vn
Phường Quảng Yên P. Quảng Yên, thị xã Quảng Yên Phạm Chiến Thắng Chủ tịch 02033875397 0912224363 thangqy@gmail.com
Phường Yên Giang P. Yên Giang, thị xã Quảng Yên Lê Hoàng Thụ Chủ tịch 02033875322 0973768584 lehoangthu.qy@quangninh.gov.vn
Xã Cẩm La Xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên Dương Thị Dung Chủ tịch 02036292958 01655098345 duongthidung69@gmail.com
Xã Tiền An Xã Tiền An, thị xã Quảng Yên Đàm Quốc Toản Chủ tịch 02033875130 0913010166 damquoctoan@quangninh.gov.vn
Xã Tiền Phong Xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên Hoàng Văn Hoan Bí thư, Chủ tịch 02033875957 01662181668 hoangvanhoan@quangninh.gov.vn
Xã Liên Vị Xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên Nguyễn Thành Chiến Chủ tịch 02033684988 0988126159 nguyenthanhchien.qy@quangninh.gov.vn
Xã Sông Khoai Xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên Vũ Sơn Lâm Chủ tịch 02033875203 0902222403 songkhoai.qy@quangninh.gov.vn
Xã Hiệp Hòa Xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên Vũ Khắc Hoàn Chủ tịch 0203638639 01663389589 hiephoa.qy@quangninh.gov.vn
Xã Hoàng Tân Xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên Lê Văn Việt Chủ tịch 01632807888 levanviet.qy@quangninh.gov.vn
Xã Liên Hòa Xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên Lê Văn Mịn Chủ tịch 02033875826 0973981210 lienhoa.qy@quangninh.gov.vn

Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2265
Đã truy cập: 4137027