Danh sách cổng thành phần Cấp xã Thị Xã Quảng Yên

27/11/2018
Phường Hà An P. Hà An, thị xã Quảng Yên Lê Minh Tiến

 Chủ tịch

0905226389 leminhtien@quangninh.gov.vn
Phường Cộng Hòa P. Cộng Hòa, thị xã, Quảng Yên Nguyễn Minh Hoan Chủ tịch 0973559288 nguyenminhhoan@quangninh.gov.vn
Phường Đông Mai P. Đông Mai, thị xã Quảng Yên Phạm Văn Lưu

Bí thư, Chủ tịch

0904093359 phamvanluu@quangninh.gov.vn
Phường Minh Thành P. Minh Thành, thị xã Quảng Yên Vũ Hoài Sơn

Bí thư

0399257665  vuhoaison@quangninh.gov.vn
Phường Nam Hòa P. Nam Hòa, thị xã Quảng Yên Lê Văn Hướng

Bí thư, Chủ tịch

0902105404 vunganha@quangninh.gov.vn
Phường Phong Cốc P. Phong Cốc, thị xã Quảng Yên  Vũ Văn Huy Chủ tịch 0943409688  vuvanhuy@quangninh.gov.vn
Phường Phong Hải P. Phong Hải, thị xã Quảng Yên Bùi Văn Thắng

Bí thư, Chủ tịch

0904487399  buivanthang@quangninh.gov.vn
Phường Tân An P. Tân An, thị xã Quảng Yên Đoàn Quang Tuyên

 Chủ tịch

0915.510.778 doanquangtuyen@quangninh.gov.vn
Phường Yên Hải P. Yên Hải, thị xã Quảng Yên Nguyễn Thành Trung Bí thư, Chủ tịch 0813874288 buivanthang.qy@quangninh.gov.vn
Phường Quảng Yên P. Quảng Yên, thị xã Quảng Yên Hoàng Duy Đông Chủ tịch 0982241388  nguyenthanhtrung@quangninh.gov.vn
Phường Yên Giang P. Yên Giang, thị xã Quảng Yên Lê Thị Ngọc Linh Bí thư, Chủ tịch 0838246988 Lethingoclinh@quangninh.gov.vn
Xã Cẩm La Xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên Dương Thị Dung Chủ tịch 0355098345  duongthidung@quangninh.gov.vn
Xã Tiền An Xã Tiền An, thị xã Quảng Yên Vũ Ngọc Hùng

Bí thư, Chủ tịch

0913313928 vungochung@quangninh.gov.vn
Xã Tiền Phong Xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên Hoàng Văn Tuấn  Chủ tịch 0338338555  hoangvantuan@quangninh.gov.vn
Xã Liên Vị Xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên Nguyễn Thành Chiến Chủ tịch 0396101666  nguyenthanhchien@quangninh.gov.vn
Xã Sông Khoai Xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên Phạm Văn Tất

Bí thư, Chủ tịch

0368811072  phamvantat@quangninh.gov.vn
Xã Hiệp Hòa Xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên Đàm Quốc Toản Chủ tịch 0328366196  damquoctoan@quangninh.gov.vn
Xã Hoàng Tân Xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên Dương Văn Thanh

 Chủ tịch

0979.791.266 duongvanthanh7@quangninh.gov.vn
Xã Liên Hòa Xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên Hoàng Văn Thanh

Chủ tịch

0914359596  hoangvanthanh2@quangninh.gov.vn 

Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 497
Đã truy cập: 6213190