Phòng nội vụ

14/12/2022

 

PHÒNG NỘI VỤ

 
 
 
  • Địa chỉ:
  • Số điện thoại:
  • Email:

 

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

 

Ông NGUYỄN NGỌC BẢO
 Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế  
Trình độ LLCT:  Cao cấp
Điện thoại: 0904932951 
 Email:Nguyenngocbao@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông NGUYỄN QUỐC LƯƠNG
 Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nội vụ
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLGD
Trình độ LLCT:  Cao cấp
Điện thoại: 0904.4619088
 Email: nguyenquocluong@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
Bà NGUYỄN NGỌC LAN 
Chức vụ: Chuyên viên
 Trình độ chuyên môn: Đại học ngành lưu trữ học
Trình độ LL chính trị : Trung cấp
Điện thoại: 01659556266
Email:
 
 
 
 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3128
Đã truy cập: 6218676