Phòng nội vụ

14/12/2022

 

PHÒNG NỘI VỤ

 
 
 
  • Địa chỉ:
  • Số điện thoại:
  • Email:

 

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

 

Ông 
 Chức vụ:  Trưởng phòng Nội vụ
 Trình độ chuyên môn: 
Trình độ LLCT:  
Điện thoại: 
 Email:

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Ngọc Bảo
 Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nội vụ
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế  
Trình độ LLCT:  Cao cấp
Điện thoại: 0904932951 
 Email:Nguyenngocbao@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Ông Nguyễn Quốc Lương
 Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nội vụ
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLGD
Trình độ LLCT:  Cao cấp
Điện thoại: 0904.4619088
 Email: nguyenquocluong@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
Bà Nguyễn Thị Lan 
Chức vụ: Chuyên viên
 Trình độ chuyên môn: Đại học ngành lưu trữ học
Trình độ LL chính trị : Trung cấp
Điện thoại: 01659556266
Email:
 
 
 
 
 
 
 
Bà Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Chuyên viên
 Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản trị nhân lực
Trình độ LL chính trị : Trung cấp
Điện thoại: 01664684426
Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1314
Đã truy cập: 5203133