Tổ chức bộ máy của BHXH thị xã Quảng Yên

17/06/2024

BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ QUẢNG YÊN

Địa chỉ: Ngõ 48 Bạch Đằng, khu 1 phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

SĐT:  0203.3875111

Email: quangyen@quangninh.vss.gov.vn

 

I. BAN GIÁM ĐỐC

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hồng

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0798256666

Email: hongntb@ quangninh.vss.gov.vn

- Quản lý, điều hành chung hoạt động của BHXH Quảng Yên;

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Chi trả chế độ BHXH-BHYT-BHTN; Thanh tra - Kiểm tra; Bảo vệ chính trị nội bộ; Phòng chống tham nhũng; Thi đua khen thưởng; Công tác tiếp công dân và giải quyết thông tin đường dây nóng.

     

Họ và tên: Phạm Quang Huy

Chức vụ: Phó giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0913088086

Email: huypq@quangninh.vss.gov.vn

  Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác: Thu - Sổ thẻ; Cấp sổ BHXH - thẻ BHYT; Khai thác, phát triển đối tượng; Công tác Quốc Phòng - An ninh - An toàn; Công tác báo cáo, thống kê, chương trình công tác.
     
 

Họ và tên: Bùi Việt Thái

Chức vụ: Phó giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0588697999

Email: thaibv@quangninh.vss.gov.vn

 

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác: Văn phòng; Giám định; Tuyên truyền; Trang thông tin điện tử; Công nghệ thông tin; Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015; Quy chế phối hợp; Công tác Đoàn thể.

  II. KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Họ và tên: Phùng Thị Thu Hằng

Chức vụ: Kế toán trưởng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Số điện thoại: 0986674186

Email: hangptt1@quangninh.vss.gov.vn

 
 III. BỘ PHẬN VĂN PHÒNG 

Họ và tên: Dương Thị Nhung

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Số điện thoại: 0348286628

Email: duongnhungbhxh@gmail.com
 
     

Họ và tên: Phạm Văn Thỏa

Chức vụ: Cán sự

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT:

Số điện thoại: 0338866387

Email: thoapv@quangninh.vss.gov.vn
 
     

Họ và tên: Hoàng Thị Minh Thư

Chức vụ: Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Số điện thoại: 0346439168

Email: builinhvss@gmail.com
 
     

Họ và tên: Lê Ngọc Hân

Chức vụ: Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0988.474.455

Email: lehan.bhxh@gmail.com
 
     

Họ và tên: Đặng Viết Toàn

Chức vụ: Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Sơ cấp Điện nước

Số điện thoại: 0367365118

Email: dangviettoanqy@gmail.com
 
     

Họ và tên: Đoàn Thị Thúy Nga

Chức vụ: Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Số điện thoại: 0979769975

Email: ngadtt1@quangninh.vss.gov.vn
 
 IV. TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Số điện thoại: 0915563418

Email: tienbhxhqy@gmail.com
 
V. BỘ PHẬN THU - SỔ THẺ  

Họ và tên: Phạm Thanh Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0987299575

Email: tuanpt@quangninh.vss.gov.vn
 
     

Họ và tên: Vũ Thị Lệ Hằng

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Số điện thoại: 0987336468

Email: hangvtl@quangninh.vss.gov.vn
 
     

Họ và tên: Nguyễn Bích Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Số điện thoại: 0384719401

Email: thuynb@quangninh.vss.gov.vn
 
     

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Nhâm

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Số điện thoại: 0823413153

Email: bichnhamnguyen@gmail.com
 
     

Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Số điện thoại: 0865598758

Email: cucnt@quangninh.vss.gov.vn
 
     

Họ và tên: Nguyễn Trọng Nghĩa

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT:

Số điện thoại: 038.789.1889

Email: ntrongnghia3010@gmail.com
 
VI. BỘ PHẬN CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH  

Họ và tên: Đoàn Xuân Đại

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT:

Số điện thoại: 0936890616

Email: daidx@quangninh.vss.gov.vn
 
VII. BỘ PHẬN GIÁM ĐỊNH  

Họ và tên: Lê Thị Ngọc

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT:

Số điện thoại: 0386911285

Email: ngoclt@quangninh.vss.gov.vn
 

 

 

 


Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1093
Đã truy cập: 6465924